en
Forfattere

Knud den Helliges yngre passio – hagiografi og arkæologi

Museet har netop fået oversat en Knudslegende fra 1200-tallet, som nu for første gang er tilgængelig på andet end latin. Dette projekt resulterer i en kommenteret kildeudgivelse samt en artikel om legendens værdi som arkæologisk kilde.

Projektbeskrivelse

Knudslegenden med titlen “Passio Sancti Kanuti Regis et Martiris” foreligger nu i ny oversættelse til engelsk. Teksten indeholder unikke detaljer, som har relevans for tolkningen af arkæologiske fund i Odense samt for forståelsen af begivenhedsforløbets geografi – bl.a. lokaliteter omkring Limfjorden.

Gennem en litterær analyse af tekstens ordlyd vil det blive forsøgt at komme så tæt på tekstens datering, omstændighederne omkring dens tilblivelse og tiltænkte anvendelse som muligt. Hvilken værdi har kilden for arkæologien?  I hvor høj grad teksten fiktion, og i hvor høj grad er det tale om faktiske forhold? Dette vil ske gennem et komparativt studie med andre middelalderlige kilder til legende om Knud den Hellige samt arkæologisk og geografisk data.

Den tidlige bys udviklingen er et fokus for CENTRUMS forskningsprogram, og her er Knudsfortællingen central. Det er derfor essentielt at gå i dybden med en af de centrale kilder.

Resultatet af projektet tænkes todelt. For det første udarbejdes et arkæologisk/historisk noteapparat til den engelske oversættelse, som udgives som en CENTRUM rapport. Noteapparatet skal bl.a. gøre teksten mere tilgængelig for dem uden indgående kendskab til personer, steder og begivenheder i teksten.
For det andet udgives resultaterne af overstående analyse som en selvstændig artikel. Denne artikel vil bliver udgivet i en monografi sammen med den engelsksprogede oversættelse af legenden og andre fagartikler med udgangspunkt i Knudsteksten.