en
Forfattere

Knuds Odense – Vikingernes by

Knuds Odense – vikingernes by er titlen på Odense Bys Museers ramme for et forsknings- og formidlingsmæssigt fokus på det tidligste Odense; et fokus, som fik sit startskud ved igangsætningen af de store arkæologiske undersøgelser i forbindelse med det store byomdannelsesprojekt, Fra Gade til By, i Odenses centrum. Undersøgelserne, der har været de absolut største i museets historie, har givet en omfattende datamængde og megen ny viden om den tidlige by.

November 2017 afholdt CENTRUM i samarbejde med Center for Middelalderstudier ved Syddansk Universitet et stort seminar om Knud d. Hellige og hans samtid. En publikation af bidrag herfra udkom i december 2019. Samtidig er en række artikler med andre, specifikke tematikker udgivet, og flere vil komme til i de følgende år. På nærværende side kan man følge disse arbejder.

Projektets titel viser en forbindelse til Danmarks sidste vikingekonge, kong Knud IV, der blev dræbt d. 10. juli 1086 i Albani Kirke i Odense. Knud blev i 1101 Danmarks første helgen og omtaltes fra dette tidspunkt som Knud d. Hellige. Knud d. Hellige fik efter sin død stor betydning for Odenses udvikling, da skrinet med hans jordiske rester blev et vigtigt valfartsmål. Byen voksede således markant i disse år, og ikke mindst de gejstlige institutioner fik en stor fylde i byen. Drabet på Knud markerer på mange måder den reelle afslutning af vikingetiden, da Knud var den sidste konge, der forsøgte at genskabe Knud d. Stores (død 1035) dansk-engelske imperium.

Formidlingen i regi af Knuds Odense – vikingernes by har til dato mundet ud i en stor særudstilling, der blev vist fra maj 2017 til marts 2018 og en tilhørende bog, der ud over et katalog over de udstillede genstande, bød på en række populærvidenskabelige artikler med præsentation af den omfattende nye viden. Såvel udstilling som publikation bar titlen Knuds Odense – vikingernes by. I forbindelse med udstillingen udkom også bogen Knud – konge, helgen, myte. Museet holder videre løbende foredrag og foretager byvandringer om det tidlige Odense. I fremtiden er det museets håb, at formidlingen af de mange væsentlige lokaliteter fra Odenses vikingetid og middelalder vil kunne formidles i byrummet.

To bøger blev udgivet i forbindelse med særudstillingen. Se mere ved at klikke på billederne herunder.