en
Forfattere

Knuds Odense

Knud Odense – Vikingernes By

redaktører: Mads Runge & Jesper Hansen

Byer er komplekse organismer, der konstant er under forandring. Odense gennemgår i disse år en ny, stor transformation, hvor ikke mindst omdannelsen af bymidten fylder meget. Som en forløber herfor har Odense Bys Museer gennemført de største arkæologiske undersøgelser i museets historie. Undersøgelserne har bragt megen ny viden frem om Odense i vikingetiden og middelalderen og har været medvirkende til, at nye sider af byens ældre historie nu kan præsenteres.

Bogen beretter om Odenses opståen og udvikling, om markante begivenheder og om livet for konger, bisper og borgere.

Bogen indeholder i alt 23 artikler skrevet af eksperter fra Odense Bys Museer samt af eksterne samarbejdspartnere. Temamæssigt er bogen opdelt i fire afsnit: Odenses opståen, Konges Odense, Kirkens Odense og Borgernes Odense. Bogen er gennemillustreret og indeholder desuden et genstandskatalog over alle de genstande, som indgik i særudstillingen “Knuds Odense – Vikingernes By”, som kunne ses på Møntergården i Odense i foråret 2017.

Læs en anmeldelse af bogen på historie-online.dk

 

Sidetal: 211

ISBN: 978-87-90267-17-9