en
Forfattere

Odense Staalskibsværfts historie

Odense Staalskibsværft blev etableret i 1918 ved Odense Kanal og flyttede i 1959 til et område ved Odense Fjord, hvor et nyt stålskibsværft – Lindøværftet – med tilhørende nyanlagt by blev etableret. Værftet har gennem en årrække bygget verdens største containerskibe. I 2009 besluttede A.P. Møller – Mærsk, at lukke værftet. En æra var dermed slut – ikke blot lokalt, men også nationalt. Værfter som Odense Staalskibsværft-Lindø hørte til landets største industriarbejdspladser gennem størstedelen af det 1900-tallet. Værftets historie fortæller dermed en væsentlig historie om den danske industri og dens relation til det omgivende samfund.

Odense Bys Museer ledte i 2012-16 et forskningsprojekt, der undersøgte virksomheden og dens samfundsmæssige virkninger ud fra fire forskellige perspektiver. Et virksomhedshistorisk perspektiv på ledelse og strategi, herunder samspillet mellem værftet og Mærsk-rederierne som den primære kunde. Teknologihistoriske undersøgelser af værftets anlæg og skibe. Et blik på arbejdsforhold og fagforeningernes betydning på værftet. Endelig et byhistorisk perspektiv på værftets medarbejderboliger og de dertil knyttede bydannelser i Odenses Skibshuskvarter og Munkebo.

 

Stabelafløbning

Stabelafløbning på Odense Staalskibsværft i 1921

Projektet var finansieret af en stor bevilling fra den A.P. Møllerske Støttefond.

Tobindsværket Odense Staalskibsværft udkom i august 2016 på Syddansk Universitetsforlag. Køb værket hos Syddansk Universitetsforlag

En engelsksproget artikel i Business History Review sætter værftet ind i en international kontekst:
René Taudal Poulsen, Kristoffer Jensen, René Schrøder Christensen, and Liping Jiang, “Corporate Strategies and Global Competition: Odense Steel Shipyard, 1918–2012”, Business History Review 91 (Winter 2017): 707–734. doi:10.1017/S0007680517001386

Forskningsprojektet og hovedtræk af værftets historie er beskrevet i Jens Toftgaards artikel Odense Staalskibsværft 1918-2012