Typhon/Blåskæg

Hovedet af den såkaldte Blåskæg er del af skulpturgruppen Typhon, et trehovedet uhyre som indgik i gavludsmykningen af det gamle Athenetempel på Akropolis i Athen (dateret 575-550 f.Kr.). Blåskæg er hovedet længst til højre. Den originale skulptur var udført i en blød, lokal kalksten, poros, og blev fundet under udgravninger på Akropolis i 1888. Anne Marie Carl-Nielsen arbejdede med skulpturen ad flere omgange i 1903 og 1904-05, da hun på Athens Akropolismuseum modellerede en kopi i ler, som blev afstøbt i gips. De beskadigede partier ved næse og hårgrænse er udført i henhold til originalen, mens bemalingen er en rekonstruktion af farvesætningen, som Anne Marie Carl-Nielsen mente, den oprindelig havde set ud. På andre af afstøbningerne blev originalens farvespor gengivet, som de fremtrådte på fundtidspunktet. Anne Marie Carl-Nielsens øvrige kopier af arkaiske skulpturer fra Akropolis omfatter: Typhon, Slangehoved samt to forskellige tyrehoveder.

Datering:
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse: højde: 52 centimeter, bredde: 23 centimeter, dybde: 32 centimeter
Materiale: gips
Farver:
Genstandsnummer: CNM/1984/1321
Samlinger: Carl Nielsen-samlingen, Anne Marie Carl-Nielsen-samlingen
Sag:
Sagsbeskrivelse:
19/46/0928 - 19/46/1007
19/31/0207 - 19/31/0219
19/63/0912 - 19/63/0924
19/06/ - 19/06/
19/07/ - 19/07/
20/21/1007 - 20/22/0905
20/17/0409