Rytterstatuen af Christian IX

Formentlig et studie til Rytterstatuen af Christian IX. Det er dog usikkert, om udkastet kan tilskrives Anne Marie Carl-Nielsen. Såfremt der er tale om et af Anne Marie Carl-Nielsens udkast til Rytterstatuen af Christian IX må det være udført meget tidligt i arbejdet med monumentet, dvs. i efteråret 1907. Både soklen, rytteren og hestens skridtmotiv adskiller sig væsentligt fra det forslag, Anne Marie Carl-Nielsen indleverede til konkurrencen.

Datering:
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse: højde: 21 centimeter, bredde: 1 centimeter, dybde: 7 centimeter
Materiale: gips
Farver:
Genstandsnummer: CNM/1984/1957
Samlinger: Carl Nielsen-samlingen, Anne Marie Carl-Nielsen-samlingen
Sag:
Sagsbeskrivelse:
20/17/0409