Titelblad: Hymnus Amoris, op. 12

Titelblad til Carl Nielsens opus 12: Hymnus Amoris. Carl Nielsen komponerede værket for kor, solister og orkester i 1896-97, og det blev udgivet i 1898. Anne Marie Carl-Nielsen tegnede titelbladet i efteråret 1897, mens hun opholdt sig i Sejerslev på Mors for at modellere hingsten til det påtænkte monument over dronning Margrete 1. I Anne Marie Carl-Nielsens eksemplar af klaverpartituret til Hymnus Amoris, ses en dedikation fra Carl Nielsen, skrevet den 11.3.1898: "Til min egen Marie! Disse Toner til Kjærlighedens Pris er kun saa lidt imod det Virkelige, men naar du bestandig vil holde af mig saa vil jeg stræbe efter at naa et højere Udtryk for den stærkeste Magt i Verden, og saa skal vi to sammen stige højere og højere imod Maalet og al vor Stræben skal være Kjærlighed i Livet og i Kunsten." Mål og afbildning af titelbladet er fra et eksempler af den trykte førsteudgave af musikværket, idet den originale tegning ikke har kunnet efterspores.

Datering: 1897 - 1897
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse: højde: 34 centimeter, bredde: 27 centimeter
Materiale:
Farver:
Genstandsnummer: CNM/1994/0009
Samlinger: Carl Nielsen-samlingen, Anne Marie Carl-Nielsen-samlingen
Sag:
Sagsbeskrivelse:
18/99/ - 18/99/
20/17/0409