prev_slide
next_slide

Overenskomst mellem Carl Nielsen og Sjællandske Folkekor

Overenskomst mellem Carl Nielsen og Sjællandske Folkekor vedr. bestillingen af sangen Sjølunds Sangere. Teksten lyder: "Overenskomst/ mellem Komponisten Hr. Kapelmester Carl Nielsen og "Sjællandske Folkekor"./ Komponisten komponerer for femstemmigt blandet Kor Musik til Karl Elnegaards/ Sang "Sjølunds Sangere" (Paa Sjølunds fagre, sommerskønne Ø.) og leverer/ senest 15. April 1924 til "Sjællandske Folkekor" 1500 - Eet Tusind/ og fem Hundrede - Eksemplarer* for 750 Kr. [?] - Syv Hundred/ og femti Kroner - der erlægges saaledes: 250 Kr. ved Sangens Modtagelse,/ 250 Kr. omkring 15. Maj og 250 d. 1. Juli 1924. "Sjællandske Folkekors"/ Bestyrelse forpligter sig til kun at sælge Sangen til Foreningens Medlemmer./ "Sjællandske Folkekor" har eneste Opførelsesret indtil 23. Juni 1924,/ og denne Forening har uanset kommende Love om Forfatter og Kunstner-/ ret altid Lov til offentligt at opføre Sangen uden Honorar til Komponisten./ Komponisten har iøvrigt Forlagsretten./ H.T. [streget over] København d. 26. Marts 1924./ Carl Nielsen. (*) Omslag [streget over]/ H.T. Baden." Dokumentet var indlagt i kuvert påskrevet: "Sjølunds Sangere./ Overenskomst med Carl Nielsen." Desuden stemplet "Sjællandske Folkekor." Dokumentet har været i Sjællandske Folkekors eje. Det blev overdraget til Odense Bys Museer af den nuværende formand for Sjællandske Folkekor, Jytte Fogelberg, ved en afslutningskoncert med 250 sangere fra Danske Folkekor afholdt i Næstved 19. maj 2012.

Datering: 1924-03-26 - 1924-03-26
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse: højde: 238 centimeter, bredde: 215 centimeter
Materiale:
Farver:
Genstandsnummer: CNM/2012/0519
Samlinger: Carl Nielsen-samlingen
Sag:
Sagsbeskrivelse: