Illegalt tryk: Illegalt tryk kaldet "Niels Jydes Breve" beretter at Kaj Munk er død, 1944

Illegalt blad: Bladets titel: Niels Jydes Breve. nr.4. 1944 Overskrift: Kaj Munks død På forsiden er et billede af Kaj Munk Format: L:234 B:145 mm

Under Besættelsen fra 1940-1945 opstod mange illegale blade, for at omgå den tyske censur. Niels Jydes Breve blev udgivet af Arne Sørensen (1906-1978) som var leder af det politiske parti Dansk Samling og medlem af Danmarks Frihedsråd. Dansk Samling var stærkt optaget af det nationale og var bl.a. opstået som en kritik af parlamentarismen. Blandt partiets støtter var præst og modstandsmand Kaj Munk (1898-1944). Kaj Munk blev af mange set som et symbol på den nationale modstand mod besættelsen, og derfor blev han myrdet den 4. januar 1944 af en SS-terrorgruppe. Den dystre nyhed bragte Niels Jydes Breve til sine læsere med et billede af Kaj Munk på forsiden
Datering: 1944 - 1944
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse: længde: 234 centimeter, bredde: 145 centimeter
Materiale: Papir
Farver:
Genstandsnummer: DMM/00392x013952
Samlinger: Mediehistorisk samling
Sag: Bøger, fotos samt svendebrev fra fhv. bogbinder Elna Krogh Christensen
Sagsbeskrivelse: Bøgerne stammer fra givers far, bogbindermester og bogtrykker C.E. Christensen, Hadsten. Han etablerede sig som bogbindermester i Hadsten i 1910 samt som bogtrykker. I 1946 blev datteren Elna Krogh Christensen udlært som bogbinder, og hun overtog værkstedet efter faderens død i 1946. Hun arbejdede som bogbinder indtil 1973. Da værkstedet i 1999 skulle ryddes, overtog museet de genstande, man ønskede, bl.a. diverse bøger, bogbinderimaterialer, værktøj, skrifter og udhængsskilt. Grafia-priserne vandt Elna Krogh Christens far som Kattekonge. I farens fotoarkiv fandt E. Krogh Christensen en glasplade samt foto af deltagerne på St. Restrup, august 1920. De to indrammede billeder er fra Fagskolen i København med elever fra henholdvis 1906 og 1908.