Thorvald Staunings dødsmaske, 1942

Thorvald Staunings dødsmaske der blev udført ved hans død i 1942. Masken er formentligt fremstillet af tandlæge Holger Winther (1897-1969) Thorvald Stauning (1873-1942). Medarbejder ved Social-Demokraten til 1916. Medlem af Det internationale socialistiske Bureau. Minister i Ministeriet Zahle fra 1916-20. Statsminister 1924-1926 og 1929-1942

Thorvald Stauning (1873-1942) var statsminister i perioderne 1924-1926 og 1929-1942, og han er stadig en af de mest kendte danske statsministre. Færre ved at Stauning havde en fortid som journalist. Han blev oprindeligt uddannet cigarsorterer og var fagligt og politisk aktiv i den socialdemokratiske. Gennem sit politiske engagement blev Stauning medarbejder ved avisen Social-Demokraten og redaktør for De Samvirkende Fagforeningers (LO's) blad. Dødsmasken blev udført kort efter Staunings død, og skulle sikre mindet om den afdøde. Skikken var forholdsvist udbredt for fremtrædende personligheder, men er i dag med få undtagelser gledet ud af brug.
Datering: 1942 - 1942
Ophavsmand:
Motiv: Stauning, Thorvald August Marinus
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse: længde: 35 centimeter, bredde: 17 centimeter
Materiale: Gips (forarbejdet)
Farver:
Genstandsnummer: DMM/00888x065757
Samlinger: Mediehistorisk samling
Sag: Dansk Pressemuseum og Arkiv
Sagsbeskrivelse: Museets historie i årstal: 1954 Museumsforeningen for Dansk Pressemuseum og Arkiv oprettes i København. 1955: Dansk Pressemuseum og Arkiv åbner på Asgårdsvej på Frederiksberg. 1957: Museets første leder, Anker Kirkeby, dør. 1958: Museet flytter ind i chefredaktør Louis Schmidts villa på Strandvejen i Århus. 1960: De nye udstillinger åbner i Århus. 1974: Dansk Pressemuseum og Arkiv flytter ind i nye lokaler på Danmarks Journalisthøjskole på Oluf Palmes Allé, Århus. 1989: Dansk Pressemuseum og Arkiv i Århus lukker og størstedelen af samlingerne lægges sammen med de grafiske samlinger i Odense, der bliver til Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum.