Dansk Litograflaugs eksempelsamling: "Lille Mama, o, giv os en pære", ca. 1800-1870

Motiv: I en have under et træ står en kvinde og deler pære ud fra sit forklæde. To småpiger med hat og kyse,breder forklæderne ud for at modtage pære.Bag kvinden ligger en stor trækævle og en stige står op ad pæretræet. Farver:blå/grøn/rød/gul/brun/orange. Et digt trykt i frakturskrift farvetrykt: x kornet sten: x kridttegning: x Med blyant skrevet: 151 Svagt rustplettet. Beskadiget i venstr side. påklæbet mærkat:nr 468. Pålimet karduspapir fra tidl. ophængning. Proveniens: I 1922 fejrede Dansk Litograflaug sit 25-års jubilæum ved udgivelsen af en publikation, der blandt andet indeholdt en beskrivelse af litografiens historie. I forbindelse med udarbejdelsen af denne konstaterede jubilæumskomiteen, at der var bevaret meget få tryk, der kunne belyse fagets historie (Stentrykkerbladet 1926 side 39f). Med det formål at skabe en historisk samling af litografier tog Dansk Litograflaug derfor initiativ til at indsamle tryk fra litografiens tidligste tid (Aloys Senefelder o. 1800) til ca. 1870, da fotolitografien begyndte at udkonkurrere de gamle, kendte litografiske teknikker og den merkantile side af produktionen af stentryk for alvor kom i gang (fx emballager, reklamer, plakater, kontortryk). En sidegevinst var, at der samtidig skabtes en omfattende eksempelsamling, som litograflærlinge kunne studere og derved blive dygtigere til deres fag (se Stentrykkerbladet 1929 side 38) Indsamlingsarbejdet foregik i 1920'rne og 1930'rne, og resultatet er blevet en samling på 4.937 tryk, som i dag befinder sig på Danmarks Mediemuseum. Den blev opbygget for midler fra lauget og, da dettes økonomi i slutningen af 1930'erne ikke længere tillod det, betalt af litograf Aksel Andreasen, fra virksomheden Andreasen & Lachmann. Samme person var i øvrigt den egentlige initiativtager og skaber af samlingen. Den litografiske samling etableredes ved gaver og ved opkøb i diverse antikvariater i Danmark og i udlandet og indeholder derfor eksempler på udenlandske tryk blandt andet fra Tyskland (incl. Senefelder-tryk), England, Frankrig, Sverige og USA. Samlingen domineres dog af tryk fra danske virksomheder. Trykkenes kan tidsmæssigt dateres til perioden 1810-1870 (ca.), men med vægt på 2. halvdel af 1800-tallet. Den litografiske samling fik en forholdsvis kort eksistens. Dels synes interessen for denne efterhånden at forsvinde (i takt med, at den ældre generation af litografer, der selv havde arbejdet med de gamle teknikker, døde?), og dels blev uddannelsen af litografer indstillet i løbet af 1950'erne. Samlingen blev derfor placeret på Københavns Tekniske Skole og senere i en kælder på Reproteknisk Fagskole i Rødovre. Dette skete imidlertid ikke altid under betryggende forhold, hvorfor der er sket et svind fra den oprindelige samling på ca. 50 numre. Den historiske litografisamling er den eneste offentligt ejede samling, der rummer store dele af den "kunstneriske" litografiske produktion fra danske virksomheder i perioden ca. 1810-1870. Der findes eksempelvis 65 tryk fra Danmarks 3. ældste stentrykkeri, Det Kongelige Stentrykkeri (1820-43), tryk fra tidlige trykkerier som C. Henckels Lithografiske Etablissement (1827-1848), Emil Bærentzens & Co's Lithografiske Institut (etabl. 1837) og det ferslewske stentrykkeri (etabl. 1842). Især er der dog stentryk fra 2. halvdel af 1800-tallet. Samlingen er med andre ord væsentlig i forskningen af den del af de grafiske håndværk, der skabte billedrevolutionen i 1800-tallets Danmark, hvor billeder næsten blev "hvermands eje" samlingen indeholder en lang række portrætter af kendte danske mænd og kvinder, topografiske motiver, bogillustrationer, landkort m.v., som har stor kulturhistorisk betydning Format: L:140 B:170 Periode: 1840. Indkomstdato: 1984-09-03

Den litografiske teknik skabte en billedrevolution i 1800-tallets Danmark, hvor billeder blev hvermandseje. Litografiet, der også kaldes stentryk, gjorde det muligt at mangfoldiggøre illustrationer, så almindelige danskere fik billeder på væggene, i bøger og på alverdens slags mindre tryk. Eksempelsamlingen består af 4.937 tryk, der blev indsamlet af Dansk Litograflaug i 1920’erne og 1930’erne. Den indeholder en lang række portrætter af kendte danske mænd og kvinder, topografiske motiver, bogillustrationer, landkort m.v., fra ca. 1800-1870. Også børnene fik adgang til de nye billige billeder, og her ser vi et lille farveillustreret digt om børn, der gerne vil have pærer af deres mor.
Datering: 1800 - 1870
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse: længde: 14 centimeter, bredde: 17 centimeter
Materiale:
Farver:
Genstandsnummer: DMM/01087T050462
Samlinger: Mediehistorisk samling
Sag: Dansk Litograflaugs Eksempelsamling
Sagsbeskrivelse: I 1922 fejrede Dansk Litograflaug sit 25-års jubilæum ved udgivelsen af en publikation, der blandt andet indeholdt en beskrivelse af litografiens historie. I forbindelse med udarbejdelsen af denne konstaterede jubilæumskomiteen, at der var bevaret meget få tryk, der kunne belyse fagets historie (Stentrykkerbladet 1926 side 39f; 1927 s. 58f; 1929 s. 37ff og s. 77; 1937 s. 56f). Med det formål at skabe en historisk samling af litografier tog Dansk Litograflaug derfor initiativ til at indsamle tryk fra litografiens tidligste tid (Aloys Senefelder o. 1800) til ca. 1870, da fotolitografien begyndte at udkonkurrere de gamle, kendte litografiske teknikker og den merkantile side af produktionen af stentryk for alvor kom i gang (fx emballager, reklamer, plakater, kontortryk). En sidegevinst var, at der samtidig skabtes en omfattende eksempelsamling, som litograflærlinge kunne studere og derved blive dygtigere til deres fag (se Stentrykkerbladet 1929 side 38). Indsamlingsarbejdet foregik i 1920'rne og 1930'rne, og resultatet er blevet en samling på 4.937 tryk, som i dag befinder sig på Danmarks Mediemuseum. Den blev opbygget for midler fra lauget og, da dettes økonomi i slutningen af 1930'erne ikke længere tillod det, betalt af litograf Aksel Andreasen, fra virksomheden Andreasen & Lachmann. Samme person var i øvrigt den egentlige initiativtager og skaber af samlingen. Den litografiske samling etableredes ved gaver og ved opkøb i diverse antikvariater i Danmark og i udlandet og indeholder derfor eksempler på udenlandske tryk blandt andet fra Tyskland (incl. Senefelder-tryk), England, Frankrig, Sverige og USA. Samlingen domineres dog af tryk fra danske virksomheder. Trykkenes kan tidsmæssigt dateres til perioden 1810-1870 (ca.), men med vægt på 2. halvdel af 1800-tallet. Den litografiske samling fik en forholdsvis kort eksistens. Dels synes interessen for denne efterhånden at forsvinde (i takt med, at den ældre generation af litografer, der selv havde arbejdet med de gamle teknikker, døde?), og dels blev uddannelsen af litografer indstillet i løbet af 1950'erne. Samlingen blev derfor placeret på Københavns Tekniske Skole og senere i en kælder på Reproteknisk Fagskole i Rødovre. Dette skete imidlertid ikke altid under betryggende forhold, hvorfor der er sket et svind fra den oprindelige samling på ca. 50 numre. Den historiske litografisamling er den eneste offentligt ejede samling, der rummer store dele af den "kunstneriske" litografiske produktion fra danske virksomheder i perioden ca. 1810-1870. Der findes eksempelvis 65 tryk fra Danmarks 3. ældste stentrykkeri, Det Kongelige Stentrykkeri (1820-43), tryk fra tidlige trykkerier som C. Henckels Lithografiske Etablissement (1827-1848), Emil Bærentzens & Co's Lithografiske Institut (etabl. 1837) og det ferslewske stentrykkeri (etabl. 1842). Især er der dog stentryk fra 2. halvdel af 1800-tallet. Samlingen er med andre ord væsentlig i forskningen af den del af de grafiske håndværk, der skabte billedrevolutionen i 1800-tallets Danmark, hvor billeder næsten blev "hvermands eje". Samlingen indeholder en lang række portrætter af kendte danske mænd og kvinder, topografiske motiver, bogillustrationer, landkort m.v., som har stor kulturhistorisk betydning. jf. også sag 01240