prev_slide
next_slide

Prøvebog: Prøvebøger fra C. Ferslew & Co. (3 stk.)

Eksempler på plakater med diverse motiver; cigar- & røgtobaketiketter - øletiketter - Sodavand-, Tee-, Vin- og Chokoladeetiketter. Menukort - Vinkort - Mærkater - Hotelreklamer - Avisreklamer -Sange - Musikprogrammer - Reklame for modeforretninger - Mode fra Paris - Tegninger af maskiner - Tegninger af landkort - Eksempler på Brevpapir med firmanavne - Frimærker - Eksempler på faktura med firmanavn - Medlems-, Bal-, Visit- og Firmakort - Eksempler på Aktiebreve og lignede. Dateringen ligger ca. mellem 1858 og 1885. Materialet findes affotograferet med 47 billeder på en cd-rom under DMM 18-8-112372 (00018B112372). Titel: Prøvebøger Udgiver: C. Ferslew & Co Centraltrykkeriet Tryk: Lithografisk Etablissement & Bogtrykkeri (Ferslew) Antal: 3 store bøger Format: 550 x 720 mm

C. Ferslew & Co i København var en af sin tids helt store grafiske virksomheder. Den havde rødder i gravør M.W. Ferslew kobberstikkerværksted fra 1834. Sønnen Jean Christian Ferslew, der overtog sin fars virksomhed, associerer sig 1860 litograf Philip Berendt, hvorefter virksomheden kom til at hedde C. Ferslew & Co. Med dampkraft blev der trykt flotte etiketter, menukort, blanketter og reklamer for mange danske virksomheder. Her sælger en opfindsom dyrlæge fra Ringkøbing sit patenterede kodækken.
Datering: 1858 - 1885
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse: længde: 72 centimeter, bredde: 55 centimeter
Materiale:
Farver:
Genstandsnummer: DMM/01569x108160
Samlinger: Mediehistorisk samling
Sag: Buste, presser, produkter, prøvebøger, scrapbøger, fotos og arkivalier fra og om firmaet C. Ferslew & Co. skænket af Formula v/Bjarne Skyum
Sagsbeskrivelse: Materialet er afhentet på den nu nedlagte virksomhed Interprint, Hammerholmen 15, Hvidovre. Det stammer fra virksomheden M.W. Ferslew, København - en af datidens helt store grafiske virksomheder og eneste bladhus, som Danmark har haft. Gravør M.W. Ferslew får i 1834 borgerbrev på at kunne oprette kobberstikkerværksted. I 1839 udnævnes han til hofgravør. I 1842 opretter han en litografisk anstalt og et kobbertrykkeri. Fra 1849 bliver stentrykkeriet drevet sammen med Meyer Hermann Bing under navnet Bing og Ferslews lithografiske Etablissement. 1852 dør M.W. Ferslew, og efter at hans enke har drevet virksomheden, overtager sønnen Jean Christian Ferslew den i 1858. I 1860 associerer han sig med litograf Philip Berendt, hvorefter virksomheden hedder C. Ferslew & Co. 1863 løser de begge borgerskab som bogtrykkere og kort derefter bliver begyndelsen til bladhuset "De ferslewske Blade" lagt. I 1910 får virksomheden navnet C. Ferslew & Co., Kgl. Hof Bog- og Stentrykkeri. I 1884 oprettes J.C. Ferslew stentrykkeriet Centraltrykkeriet I Overgaden Neden Vandet Nr. 17. Dette blev i 1921 overført til C. Ferslew & Co's virksomhed i St. Kongensgade 24 Litt. bl.a. Litografiske Virksomheder i Danmark (1922) jvf. desuden sagerne 00690 og 00554