prev_slide
next_slide

H.C. Andersen-klip: Teaterscene med danserinder (Klip i hvidt papir)

Klip i hvidt papir, teaterscene med danserinder, opklæbet på rød-brun bund. Påskrevet: "Klippet i Hjermind 1859 af H.C. Andersen." Klippet har tilhørt sælgers far, Daniel Swane, Kgl. borgmester i Randers, søn af biskop Jørgen Swane, Viborg, tidl. præst i Hjermind, H.C. Andersens gudsøn.

H.C. Andersens store passion var teatret, og den største del af hans forfatterskab er da også viet til dramatiske værker. Andersens kæreste barndomseje var et dukketeater, som hans far lavede til ham. Gennem dukketeatret udfoldede Andersen sin fantasi. Teatret var da også et af Andersens foretrukne klip-motiver. Klippet hér viser et dukketeater; det kan man se pga. tæppestangen. To danserinder står på scenen, og børnene, der modtog klippet har kunne vælge, hvilken baggrund eller hvilke kulisser, klippet skulle have.
Datering: 1859 - 1859
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse: højde: 102 centimeter, bredde: 126 centimeter
Materiale:
Farver:
Genstandsnummer: HCA/1969/354
Samlinger: H.C. Andersen-samlingen, H.C. Andersen: H.C. Andersens papirklip
Sag:
Sagsbeskrivelse: