prev_slide
next_slide

Bog: Eventyr, fortalte for Børn, første udgave/oplag 18... (Dansk)

Eventyr, fortalte for Børn, første udgave/oplag 1835. Overkomplet udgave med samlet titelblad 1837, indholdsfortegnelse, fortale - hvorefter titelbladene og de udkomne hæfter er medindbundet. Denne udgave har således titelbladet til første hæfte med året 1835 anført. (Bfn 276)

Den 8. maj 1835 udkom det første hæfte med H.C. Andersens eventyr. Eventyrhæftet indledes med ”Fyrtøiet” og som soldaten, der kommer marcherende hen ad landevejen med sit ”een, to! een, to!”, marcherede H.C. Andersen med sine eventyr mod verdensberømmelsen. Titlen på eventyrhæftet lyder: Eventyr, fortalte for Børn. Eventyrene blev da også oplæst for børnene, og talesproget er så dominant i eventyrene, at de litterære anmeldere dengang følte sig provokeret deraf. De første eventyr, Andersen skrev var folkeeventyr, han som barn havde hørt i Odense. Ved at forsimple skrivesproget søgte Andersen på kunstnerisk vis at nærme sig den mundtlige folkekultur, han var barn af og kendte så godt. Når en historie fortælles og fremføres mundtligt og lydligt, danner den overraskende nemt indre billeder, hos dem, der lytter. Derfor er der ikke brug for lange udredninger og omstændelige beskrivelser. Da soldaten har hugget hovedet af heksen er det mere end rigeligt blot at sige: ”Der laae hun!”
Datering: 1835 - 1837
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse: bredde: 8 centimeter, dybde: 3 centimeter, højde: 13 centimeter, vægt: 3 kilo
Materiale:
Farver:
Genstandsnummer: HCA/1971/85
Samlinger: H.C. Andersen-samlingen, H.C. Andersen: Trykte værker af H.C. Andersen
Sag:
Sagsbeskrivelse:
20/18/0120 - 20/21/0530
20/21/0630 - 21/00/0101
20/21/0630 - 21/00/0101