prev_slide
next_slide

Daguerreotypi af H.C. Andersen

Daguerreotypi. Spejlvendt. Men det retoucherede ordensbånd i den "rigtige" side. En face t.v.; halv fig.; siddende; "venstre" underarm hviler på kanten af tæppebelagt guéridon med bog. Lysmål 7½ × 6 cm. Ca. 1850.. Henrik G. Poulsen daterer i "Det rette udseende" daguerren til tidligere måske allerede 1846-47? Museet modtog daguerren i november 1920 som gave fra Fru Laura Augusta Florentzen . Dette eksemplar har bagpå en seddel: "Digteren Andersen / Efter hans Ønske at sende til Grevinde Holstein Holsteinborg efter min Død [papiret flosset og skriften svær at læse] 1872 [...] F. [...]" Fotograf: Muligvis Bernhard - "Benny" - Bendixen, Hamborg, men formentlig Ferdinand Petersen, der havde atelier bag Herkulespavillonen i Kongens Have, København. H.C. Andersen skriver i brev fra Kbh. 18.12.1851 til Henriette Wulff, p. t. Dansk Vestindien: "Daguerreotyppen med Deres Broder, Worsaa, Grimur og jeg er vel nu i Deres Hænder, hvad synes De om den? Jeg seer, siger de saa storagtig ud, det er af Tobaks Røg, thi Hr Grimur dampede til sidste Moment og jeg kan ikke taale den Slags Røgelse". Den 21.2.1852: "De har jo nu faaet Daguerreotypperne, hvor jeg er den fjerde Part, hvad synes De om dem alle fire?" Da kaptajn Wulff først var vendt hjem fra Vestindien i august 1851, må daguerreotypiet være taget mellem august og december 1851. Det kendes kun af denne omtale i disse breve, der findes i H.C. Andersens Hus i Odense. Jeg takker dr. Topsøe-Jensen for oplysningerne om dette billede.

Dette er det ældste fotografi, der findes af H.C. Andersen. Det er et daguerreotypi, og motivet af Andersen er derfor spejlvendt. Andersen var naturligvis bevidst om, at hans portræt ville blive spejlvendt. Derfor har han sat sit ordensbånd til Dannebrogsorden, som han blev ridder af i 1846, omvendt på, således den vender rigtigt på daguerreotypiet. H.C. Andersen var begejstret for den fotografiske opfindelse, og han er med over 160 forskellige affotograferinger en af de mest portrætterede personer i fotografiets barndom.
Datering: 1850 - 1850
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse: højde: 13 centimeter, bredde: 11 centimeter
Materiale:
Farver:
Genstandsnummer: HCA/X-A-96
Samlinger: H.C. Andersen-samlingen, H.C. Andersen: Portrætter af H.C. Andersen
Sag:
Sagsbeskrivelse: