prev_slide
next_slide

H.C. Andersen-tegning: "H.C. ANDERSEN" vandret og "KIOBENHAVN" lodret (tuschtegning)

Tegning lavet af H.C. Andersen. Stregerne læst på den ene side: ANDERSEN. Læst på den anden led: KIOBENHAVN. Skønt udateret må den eksperimentelle tegning henregnes til Andersens sidste år.

Denne besynderlige tegning blev fundet i 1875 mellem Andersens efterladte papirer. Umiddelbart ligner tegningen et moderne abstrakt kunstværk à la Mondrian, men ser man nøje efter, er tegningen dannet af store bogstaver på kryds og tværs. På den ene led danner bogstaverne: ”HCANDERSEN” og på den anden led ”KIOBENHAVN”. H.C. Andersens kreative eksperimenterelyst forblev usvækket med alderen. Ord og billede er i tegningen her blevet ét, og eksemplificerer det, som Andersen tilstræbte som kunstner, nemlig at sammenvæve ord og billede.
Datering:
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse: højde: 113 centimeter, bredde: 176 centimeter
Materiale:
Farver:
Genstandsnummer: HCA/XV-10
Samlinger: H.C. Andersen-samlingen, H.C. Andersen: H.C. Andersens tegninger
Sag:
Sagsbeskrivelse:
20/18/0120 - 20/21/0530