Figur, smedejern

Figur Smedejern Figuren forestiller en mand en face. Strittende hår. Højre arm løftet, venstre sænket. Om lænden en bladkrans. Begge fødder vender til venstre. (Protokoltekst: en figur af jern og to løvefødder 15-16/1860. Brudstykker af Odense bys våben fra den nedbrudte Vesterport, foræret af kleinsmed K. Eiby, Odense).

Figuren, der er ca. 75 cm. høj skulle stamme fra den nedlagte Vesterport i Odense. Figuren er blandt de første genstande, der indkom i museets samling allerede i 1860. Sammen med figuren var der også to løvefigurer, disse er imidlertid gået tabt. I museets gamle protokol står der at det drejede sig om brudstykker af Odense Bys Våben fra den nedbrudte Vesterport. Giveren var smedemester K. Ejby, Odense. På tegninger af Vesterport, der blev nedtaget i 1851, ses imidlertid en Odenselilje, en lygte og nogle vaser. Figuren kan snarere stamme fra en ældre byport, da netop Vesterport blev flyttet flere gang i takt med at byen udviklede sig. Figuren sammensat med løver kunne tyde på et rigsvåben, hvor denne figur kunne være den ene af vildmændene i det danske rigsvåben. Odense havde aldrig et egentligt befæstningsanlæg, men ved byens grænser skulle der betales Konsumptionsskat, d.v.s. den afgift der skulle betales til statskassen for varer der blev solgt på torvet. Da denne afgift blev afskaffet blev byportene overflødige.
Datering: - 1860
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse: højde: 75 centimeter
Materiale: Jern
Farver: Sort
Genstandsnummer: KMO/1860/14
Samlinger: Historisk samling
Sag: Accessioneret 1860-1869
Sagsbeskrivelse: Genstande optaget i museets samling 1860-1869
20/06/0602 - 21/00/0101