prev_slide
next_slide

Frederik VII's citron i glas

Frederik VII's citron i glas. 1.præmie som skyttekonge vundet ved Skydeselskabets festskydning i 1862 i Odense I skytteprotokollen står: "Ved prikkernes opmåling viste det sig at Hans Majestæts første pletskud var det bedste , og han blev som følge deraf erklæret for skyttekonge" Man skød til måls efter en citron. Citronen opbevares i et glas(ikke samtidigt) hvorpå der står Frederik den Vll's citron amt museumsnummer 1893/15 Ellen Warring

I den periode kronprins Frederik var guvernør på Fyn (1839-48) kunne han ved flere lejligheder dyrke den store interesse for arkæologi. Det var især i omegnen omkring Frederiksgave (nu Hagenskov) at han foretog sine udgravninger, hvor både voldsteder og gravhøje blev undersøgt. Prinsen gravede ikke selv, men havde enten lokale bønder eller sine lakajer til det. Hans udgravningsmetoder var som for alle datidens arkæologer, man gravede for at finde nogen flotte genstande, gerne af guld eller sølv, ikke ”værdifulde” lag blev fjernet og ikke registreret. Frederik elskede at fiske og gå på jagt, og han var en ganske god skytte, ligesom han var en utroligt god rytter. Han red ofte fra Odense til Frederiksgave. I 1848 kaldte pligterne i København, men kærligheden til Fyn fulgte med, da han blev konge, og det blev til flere besøg, hvor han medbragte grevinde Danner. I september 1862 var kongen og grevinden igen i Odense, og ligesom i guvernørtiden var en af de begivenheder kongen nødig ville gå glip af, Skyttelaugets årlige festskydning. Der blev skudt til måls efter en kunstig fugl, der havde en citron fæstet på brystet. Kongen ramte lige plet i citronen, og blev erklæret for skyttekonge; præmien var 12 sølvskeer!! Og om aftenen var der skyttebal i Pantheon. Citronen blev opbevaret af Skyttelauget som et klenodie, indtil den i 1893 kom til Odense Bys Museer.
Datering:
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse:
Materiale:
Farver:
Genstandsnummer: KMO/1893/15
Samlinger: Historisk samling
Sag:
Sagsbeskrivelse:
20/12/1001 - 21/00/0101