prev_slide
next_slide

Drikkehorn, sølv. Gedde

Drikkehorn Sølv Højde 45 cm 13x10,5 cm (standfladen) Drikkehornet forestiller en stor gedde, som er stærkt krummet, og hvis hoved kan tages af. Gedden bæres af 6 fiskekroge, der vender spidserne indad og som står på en oval flade, der går jævnt over i det firkantede fodstykke. På den ovale plades midte er der en søjle med Frederik den 6.'s hoved. På fodstykkets kant læses: Det broderlige Fiskerselskab i Odense blev stiftet 18. Juli 1818 - Vog 85 Lod. Stemplet, PF. Bøje 890 Gave efter afdøde enkefru Augusta Dreyer, f. Lund. Modtaget fra datteren fru Louise Buhl, f. Dreyer.

I begyndelsen af 1800-tallet var det utrolig populært at herrer fra det bedre borgerskab samlede sig i selskaber og klubber. Sådanne klubber var primært af selskabelig art, men kunne også være et dække for at diskutere politik og tidens emner under enevælden, hvor politiske selskaber ikke var tilladt. En kreds af herrer stiftede 18. juli 1818 ”Det Broderlige Fiskeselskab” i Odense. Som Stiftere ses, G. Preÿtz, S. Strøm og J. Angelo, som medlemmer ses bl.a. P. Eilshou og M.C. Hempel. Dette flotte drikkehorn af sølv, formet som en gedde har tilhørt selskabet. Hornets fod er formet som fiskekroge, og i midten ses formentlig Frederik den 6. Hornet er mærket PF, hvilket fortæller at sølvsmeden var Pierre Frontin. Han var født i København af franske forældre, men da familien flyttede tilbage til Frankrig, lavede han sit mesterstykke i Paris. I 1788 er han tilbage igen, får borgerskab i København, og virker der som juveler med butik på Gammel Strand. I perioden 1806-25 arbejder Frontin ikke i Danmark, men igen 1825-37. Gedden må således være lavet i denne periode med stor sandsynlighed i 1828, hvor selskabet havde 10-års jubilæum, det år anskaffede selskabet også en fane. Hvornår fiskeselskabet blev nedlagt, vides ikke, men i 1918 skænkede enkefru Augusta Dreyer hornet til Odense Bys Museer. Selskabet motto var: ”En Fisker ej Vand drikke må - det er vor Regel - Fast den ståe”, så gedden har nok været flittigt i brug.
Datering: 1818 - 1818
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse: højde: 45 centimeter
Materiale: Sølv
Farver:
Genstandsnummer: KMO/1918/31
Samlinger: Historisk samling
Sag: Accessioneret 1918
Sagsbeskrivelse: Genstande optaget i mussets samling 1918
20/12/1001 - 21/00/0101