Stemmeurne

Stemmeurne, der stod i kælderen på Tommerup Rådhus .Afhentet iforbindlese med nedlæggelse af Tommerup kommune i dec 2006. Stemmeurnen er af bruntonet fyrretræ. Øverst en sprække til at komme stemmesedlerne i. Der er spor af lak fra forsegling inden optælling af stemmer. Urnen er forsynet med en lås med nøgle. Låseblik i ciseleret messing. I låget en hank af jern.Urnen har været benyttet ved valg til sogneråd. I god stand , bortset fra listen for neden , der har tydelige slidspor og en sprække i låget.

Datering: 1900 - 1920
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse: bredde: 355 centimeter, dybde: 33 centimeter, højde: 30 centimeter
Materiale: Træ
Farver: Bruntonet
Genstandsnummer: KMO/2013/0011x0001
Samlinger: Historisk samling
Sag: Tommerup Kommune, stemmeurne
Sagsbeskrivelse: Pr. 1. januar 2007 indgik Tommerup Kommune i Assens Kommune. Borgmester Finn Brunse henvendte sig til Tommerup Lokalarkiv , der hjemtog billeder af sogneråd gennem tiderne . Da arkiverne ikke modtager genstande er der videregivet en sognefogedkasket , en knippel, et armbind og en stemmeurne til Odense Bys Museer . Begrundelse for hjemtagelse . Genstandene er gode eksempler på det lokale demokrati og har god proveniens.
20/12/1001 - 21/00/0101