Sølvterrin med låg

Suppeterrin af sølv med låg og sættefad. Med kronet våben. Inskription: "Tilhørende det Lønborggaardske Fideicomis". Mesterstempel: Clausen - Niels Christopher Clausen. Terrinen er en del af et bordstel bestilt af familien von Benzon på Christiansdal fra sølvsmed Clausen i 1840'erne. Familien von Benzon var kendt for deres gæstfrihed og var ofte værter ved større middagsselskaber flere gange om ugen.

På herregården Christiansdal tæt på Odense udfoldede der sig i midten af 1800-tallet et liv, der var lidt udover det sædvanlige på andre herregårde. På grund af den tætte beliggenhed ved Odense kom rigtig mange af byens borgerskab og tilrejsende gæster forbi Christiansdal. Gæstfriheden var stor hos familien von Benzon, og der kunne være 30-40 gæster flere dage om ugen. Det krævede en standsmæssig opdækning med fornemt linned, glas, porcelæn og ikke mindst sølvtøj. Sølvsmedemester Niels Christoffer Clausen, der havde fået borgerskab i Odense i 1843, leverede sølvtøjet til Christiansdal, bl.a. en terrin, lavet som en kopi af den terrin fra 1790-erne familien havde i forvejen, fremstillet af Christian Hosøe, mester i København. Clausens sølvterrin er hamret ud i hånden, og sølvsmeden viser sin kunnen ved at bruge flere teknikker, ciseleringer og pålodning af selvstændigt forarbejde små dele, sluttende i den store akantusknob foroven. At sølvtøj havde en stor værdi, ses deraf at der indgraveret i sølvtøjet foruden familien von Benzons våbenskjold står at det indgik i det ”lønborggårdsske fideikommis”, der var oprettet for Benzons hustru, Nielsine født Jermiin. Det betød at terrinen før lensafløsningen i 1919 ikke måtte sælges i fri handel, men skulle forblive i familien. I 2014 blev terrinen sammen med andet sølvtøj fra Christiansdal erhvervet af Odense Bys Museer. Hvad har man så fået i sådan en terrin i midten af 1800-tallet? Hønsekødssuppe, vinsuppe og ved særlige lejligheder skildpaddesuppe; ikke forloren, men den ægte vare!
Datering:
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse:
Materiale:
Farver:
Genstandsnummer: KMO/2015/0005x0001
Samlinger: Historisk samling
Sag: Sølvsamling Christiansdal
Sagsbeskrivelse: Odense Bys Museer hjemtog i 2014 en samling af korpussølv og bestik , der har været anvendt på herregården Christiansdal, der i midten af 1800-tallet var ejet af familien von Benszon . Hjemtagelsen blev muliggjort gennem økonomisk støtte fra Ingeniør N.M. Knudsens fond. Sølvtøjet er hjemtaget , da det både viser luksusgenstande brugt på en fynsk herregård i midten af 1800-tallet , og da hele samlingen er fremstillet af Odensemesteren Niels Christoffer Clausen (mester i Odense 1843- ca .1880) Sølvtøjets sidste ejer i familien von Benzon var Bettina Castenskiold von Benzon, København. Christiansdal var det tidligere Dalum Kloster Se artikel Dalumbogen 2015 af Ellen Warring