Robotarm til robotsvejsning

Robotarm konstrueret af Anders Steengaard Sørensen på Odense Teknikum i forbindelse med ph.d.-projekt i slutningen af 1990'erne. Projektets formål var at skabe en robotarm, der kunne række ind og svejse i hulrum ved bygning af dobbeltskrogede supertankere på Odense Staalskibsværft - Lindøværftet. Robotarmen kunne ved hjælp af led og hydraulik dreje og kunne i princippet forlænges, så den kunne nå langt ind i skibet. Derved kunne manuel svejsning under trange forhold undgås. Robotarmen var funktionsdygtig, men i stedet valgte værftet at satse på et konkurrerende princip med en robotvogn på skinner. Med til afleveringen hører en Hitachi svejserobot indkøbt af Odense Staalskibsværft i Japan i 1980'erne. Desuden er afleveret en mængde arkivmateriale vedrørende robotarm-projektet og relaterede projekter.

Den intelligente robot DT-VGT var designet til at svejse i hulrum ved bygning af dobbeltskrogede supertankere på Odense Staalskibsværft – Lindøværftet. Svejsning i de små lukkede rum var både farligt og tidskrævende arbejde. Robotarmen kunne ved hjælp af led og hydraulik dreje og kunne i princippet forlænges, så den kunne nå langt ind i skibet. Robottens software var 20 år forud for sin tid. Udviklingsarbejdet udsprang af et samarbejde mellem Lindøværftet og Odense Teknikum/Syddansk Universitet – et samarbejde, der skulle vise sig at lægge spiren til en ny robotindustri på Fyn. Robotarmen er konstrueret af bl.a. Anders Steengaard Sørensen på Odense Teknikum i forbindelse med ph.d.-projekt i slutningen af 1990'erne. Robotarmen var funktionsdygtig, men i stedet valgte værftet at satse på et konkurrerende princip med en robotvogn på skinner. Arbejdet med armen blev endeligt skrinlagt omkring 2006.
Datering: 2001 - 2001
Ophavsmand:
Motiv:
Sted:
Fremstillingsteknik:
Størrelse:
Materiale:
Farver:
Genstandsnummer: kmo/2015/0016x0001
Samlinger: Historisk samling
Sag: Robotarm med svejserobot fra udviklingsprojekt med forbindelse til Lindøværftet
Sagsbeskrivelse: Robotarm konstrueret af Anders Steengaard Sørensen på Odense Teknikum i forbindelse med ph.d.-projekt i begyndelsen af 1990'erne. Projektets formål var at skabe en robotarm, der kunne række ind og svejse i hulrum ved bygning af dobbeltskrogede supertankere på Odense Staalskibsværft - Lindøværftet. Robotarmen kunne ved hjælp af led og hydraulik dreje og kunne i princippet forlænges, så den kunne nå langt ind i skibet. Derved kunne manuel svejsning under trange forhold undgås. Robotarmen var funktionsdygtig, men i stedet valgte værftet at satse på et konkurrerende princip med en robotvogn på skinner. Med til afleveringen hører en Hitachi svejserobot indkøbt af Odense Staalskibsværft i Japan i 1980'erne. Desuden er afleveret en mængde arkivmateriale vedrørende robotarm-projektet og relaterede projekter. Fyens Stiftstidende bragte en kort omtale ved indsamlingen (25/6 2014): En robot udviklet på Lindøværftet skal nu udstilles på Odense Bys Museer. En af de mest avancerede robotter, som blev udviklet til Lindøværftet, skal på Odense Bys Museer. - Det er et kulturminde og forløberen for hele roboteventyret i Odense, siger lektor Anders Stengaard Sørensen fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Robotten bliver kaldt slangerobotten, fordi den blev udviklet til at kunne øgle sig gennem mandehuller på store containerskibe på Lindø, så en robot kunne komme ind på indersiden af skibet og svejse. Det er første gang, at en robot fra RoboLab på Syddansk Universitet ender på Odense Bys Museer. -Det er en historisk slangerobot, som var med til at afslutte en æra, fortæller Anders Stengaard Sørensen. Lindøværftet satsede massivt på automatisering inden murens fald. Men da jerntæppet forsvandt, blev det billigere at opkøbe værfter i Østeuropa og satse på billig arbejdskraft i stedet for at investere i automatisering. Men det er stadig Lindø-robotinvesteringen, som er grundstenen for hele roboteventyret for Odense - og det er den historie, som slangerobotten skal fortælle til museets publikum. Robotten ligger lige nu på en palle i RoboLab og bliver efter planen flyttet af Odense Bys Museer i begyndelse af juli. Robotten er fra 2001 og er en af de mest avancerede en af slagsen. 21 motorer kan køre synkront og styre hver sin bevægelser for at robotten kan slange sig af sted igennem mandehuller på containerskibe.