en
Forfattere

Lorenz Frølich

af Lotte M. A. Nielsen

 

Lorenz Frølich var en dansk maler og illustrator, som opnåede stor anerkendelse i sin samtid, og til denne dag betragtes han endnu som en pioner inden for illustrering af litteratur. Hans værker havde deres genremæssige ophav i den danske guldaldertradition, og Frølich fik sit gennembrud herhjemme i 1840’erne med sine romantiske malerier, der ofte kredsede om nordisk mytologi og historie. Frølich blev uddannet på Kunstakademiet i København, hvor han modtog undervisning af blandt andre C.W. Eckersberg og Martinus Rørbye.

 

Lorenz Frølich

 

Frølich var arbejdsom, omhyggelig og befandt sig i en evig søgen efter nye indtryk, udfordringer og inspiration. Som følge deraf var hans kunstneriske karriere præget af mange udlandsophold; Tyskland 1840-46, Italien 1846-51, Frankrig 1851-54 og 1858-75. Frølich holdt særligt meget af sidstnævnte, og i løbet af sin tid i landet forsøgte han gang på gang at få H.C. Andersens eventyr lanceret der, dog uden held. Han lavede flere forskellige skitser, men hans franske forlæggers interesse kunne ikke vækkes. Ikke desto mindre var det i Paris, at Frølich selv fik sit internationale gennembrud som forfatter og illustrator. Fra omkring 1860 blev han kendt som Europas store børnebogsillustrator, og i en lang årrække blev billedbøger i Frankrig omtalt som ”un Froelich”.

Lorenz Frølichs kunstneriske forhold til H.C. Andersen begyndte, da han som 17-årig for sin egen fornøjelses skyld lavede tegninger til Den Lille Havfrue, og det sluttede først, da han som 85-årig i 1905 illustrerede samme eventyr i Gyldendals stort anlagte udgivelse Tre Eventyr, der udkom i forbindelse med 100-året for H.C. Andersens fødselsdag. Inden sin død forærede Frølich flere af sine illustrationer til Museum Odense, og derfor kan man her opleve eksempler fra begge projekter.

 

Til venstre: Eksempler på Frølichs tidligste illustrationer til Den Lille Havfrue fra 1837.
Til Højre: Eksempel på Frølichs illustrationer til samme eventyr, 68 år senere i 1905.

 

I 1845, da Frølich var 25 år gammel, blev han som den første dansker tilbudt at illustrere H.C. Andersens eventyr. Men selvom han var lykkelig over muligheden, havde han dog forbehold for den store mængde illustrationer, som Andersen og dennes forlægger i Tyskland, Lorck, krævede. Andersen så helst, at eventyrene blev illustreret af den samme tegner, og derfor faldt valget på Vilhelm Pedersen. Men da han døde kun 39 år gammel, henvendte H.C. Andersen sig på ny til Frølich. Resultatet blev Femten Eventyr og Historier fra 1867.

Samarbejdet var dog for Frølich langt fra kun baseret på udsigten til profit, da han som bekendt var meget stor beundrer af H.C. Andersen. Derfor lå det Frølich meget tungt på sinde, at digterens reaktion på udgivelsen var noget forbeholden. I et brev til Frølich fra 1868 vedlægger Andersen en kritisk anmeldelse og bemærker selv, at ”Lægfolk fremhæve at der er noget Fremmed, noget ikke Dansk, i flere af billederne.” Den skuffede Frølich skriver tilbage, at hvis nogen skulle være dommer over illustrationerne, måtte det være digteren selv, da kun han for alvor kunne vide, om Frølich havde formået at indkapsle eventyrenes ånd. Frølich er efter dette tæt på at opgive samarbejdet, men H.C. Andersen beder ham indtrængende om at fortsætte. De to kunstnere udviklede et tæt venskab, der varede indtil H.C. Andersens død i 1875.

Frølich kom hovedsageligt til at illustrere de eventyr, som H.C. Andersen skrev i den sidste del af sit liv. Disse er i dag mindre kendte, og de kendetegnes ved at være mere fordringsfulde og komplekse. Dette kan måske være årsagen til, at Vilhelm Pedersen i dag anses som den største H.C. Andersen-illustrator. For Pedersen illustrerede hovedsageligt de populære, mere enkle eventyr. På trods af dette, er der bred enighed om, at Lorenz Frølichs illustrationer er ”mere ambitiøse, mere vidtfavnende i deres motivvalg og sikrere, flottere komponeret; de har større horisont og mere dybde” og, at de som oftest har været ”undervurdere – vel mangler de Vilh. Pedersens danske hygge, men de er til gengæld langt mere fantasifulde og af betydeligere kunstnerisk kvalitet.”

Lorenz Frølich havde et talent næsten uden sidestykke. Han illustrerede Shakespeare, La Fontaine og H.C. Andersen, han udsmykkede Københavns Rådhus og han forfattede selv børnebøger med tilhørende illustrationer, der gjorde ham verdensberømt. Lorenz Frølich har sat sit præg på dansk kunst og litteratur gennem sin evne til at skabe malerier og illustrationer, der både er æstetisk og historisk værdifulde. Han har været med til at skabe klangbunden for generationer af kunstnere og forbliver en vigtig del af Danmarks kulturelle arv.

 

Mindeblad for H.C. Andersen, udsendt som tillæg til Illustreret Tidende for 15.8.1875. Indramningen af H.C. Andersen-Portrættet er tegnet af Lorenz Frølich. 

 

Lorenz Frølichs illustrationer kan opleves i følgende eventyr:
Den Grimme Ælling og Den Lille Havfrue.

 

Læs om andre illustratorer her.

Gå til illustrationssamlingens forside.

 

Litteratur

  • Dal, Erik. Udenlandske H.C. Andersen-illustrationer – 100 billeder fra 1838-1968. Forlaget København, 1969
  • Jensen, Thorkild Borup. H.C. Andersens Eventyr I BillederEn Illustrationshistorie. Syddansk Universitetsforlag, 2004
  • La Cour, Tage. Danske Illustrationer til H.C. Andersens Eventyr. Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag, 1943
  • Larsen, Karl. H.C. Andersen i tekst og billeder. Forlaget af J.D. Qvist og Komp. Ejnar Levison, København, 1925