en
Forfattere

Vilhelm Pedersen (1820-1859)

af Lotte M. A. Nielsen

 

Da H.C. Andersens eventyr skulle udgives på tysk i slutningen af 1840’erne, fik hans forlægger i Tyskland, Carl. B. Lorck, den idé at lade en dansker illustrere udgivelsen. Det skulle blive begyndelsen på den store illustrationshistorie, der sidenhen ville komme til at omgive H.C. Andersens forfatterskab.

Valget faldt på det unge talent Vilhelm Pedersen, og det var H.C. Andersen selv, som anbefalede ham til sin forlægger. Pedersen var oprindeligt løjtnant i flåden, hvor han som kun 14-årig havde påbegyndt sin militære karriere som søkadet. I 1842 fik han dog bevilget fire års orlov fra hæren for at kunne uddanne sig på kunstakademiet. Det var hans egen læremester, Wilhelm Marstrand, som gjorde H.C. Andersen opmærksom på Pedersen.

 

Vilhelm Pedersen

 

Andersen var meget tilfreds med de tegninger, han blev vist, og sendte tre billedforslag til Lorck i Tyskland. Lorck var også tilfreds – særligt med den beskedne pris, som den endnu ukendte Vilhelm Pedersen forlangte for sit arbejde.

Pedersens illustrationer er et udtryk for den danske guldalder med deres enkle, romantiske motiver, der tager udgangspunkt i den borgerlige idyl. Den tvetydighed og dæmoni, som også fandtes i H.C. Andersens eventyr, optræder dog ikke Pedersens tegninger.

Illustrationerne blev lavet på bestilling og skulle overføres til bøgerne ved hjælp af træsnit. I denne metode blev tegningen kopieret til en træstok, hvorefter omridset blev skåret ud, sværtet til, og derefter trykt i bøgerne. Den uerfarne Pedersen havde ikke megen forstand på denne teknik og overvejede derfor ikke, hvorvidt hans tegninger egnede sig til denne metode. Mange af detaljerne gik derfor tabt – til stor frustration for kunstneren. Han klagede vedholdende til Lorck, og i 1855 fik han mulighed for selv at rejse til Leipzig og tegne på træstokkene.

Sideløbende med sin karriere som tegner avancerede Vilhelm Pedersen flere gange i hæren, hvor han blev premierløjtnant i 1850. Trods et dårligt helbred, forårsaget af tuberkulose, bød hans pligtopfyldenhed ham at deltage i krigen mod Tyskland i 1848-1850. Han udmærkede sig særligt under et søslag i Egernførde Fjord, hvorefter hans overordnede indstillede ham til Ridderkorset. I en periode sad han som krigsfange i Tyskland, men Pedersen spildte ikke tiden: I sit fangenskab fremstillede han 112 eventyrillustrationer.

 

Illustration til Svinedrengen, 1848

 

I årene efter krigen blev Pedersen yderligere svækket, men H.C. Andersen var meget opsat på at illustrationsarbejdet skulle fortsætte. Forretningsmanden Lorck havde ikke meget tilovers for Pedersens dårlige helbred, og han pressede ham til at levere illustrationer i højt tempo. Selvom Pedersens arbejdsmoral ikke fejlede noget, blev sygdommen en større og større hindring. Af gamle brevkorrespondancer fremgår det, at Pedersen følte sig frustreret og ulykkelig, og hans helbred skrantede gradvist i takt med at arbejdsbyrden fra Lorck voksede. H.C. Andersen forsøgte at mægle mellem kunstner og forlægger, selvom der i denne mægling heller ikke fandtes den store forståelse for Pedersens kvaler.
Vilhelm Pedersen døde af tuberkulosen i 1859, 39 år gammel.

Da H.C. Andersens Hus blev omdannet til museum i årene 1905-1908, lå det museet meget på sinde at anskaffe Vilhelm Pedersens originale illustrationer, da de var, og er, nogle af de mest trykte og elskede illustrationer til H.C. Andersens eventyr. De skulle være museets tilløbsstykke og udstillingens krone på værket. Dengang blev Pedersens illustrationer sågar regnet for mere end de tegninger og skitser H.C. Andersen selv havde kreeret.

Vilhelm Pedersens illustrationer er de fineste eksempler på den biedermeierske virkelighedsskildring, hvor det renhjertede og romantiske træder i forgrunden. Selvom H.C. Andersens eventyrs mere dystre og tragiske lag ikke kommer til udtryk i tegningerne, er de dog stadig elskværdige, små beretninger om en historisk samtid, hvor det harmoniske og ubesværede liv blev hyldet. De står i dag som en slags urbilleder i eventyrenes illustrationshistorie og er usammenligneligt de mest anvendte til dato.

 

Illustration til Ole Lukøje af Vilhelm Pedersen, 1848. 

 

Vilhelm Pedersens illustrationer kan opleves i følgende eventyr:
Den Grimme Ælling, Den Lille Havfrue, Den Lille Pige Med Svovlstikkerne, Den Standhaftige Tinsoldat, Kejserens Nye Klæder, Nattergalen, Skyggen, Snedronningen og Tommelise.

 

Læs om andre illustratorer her.

Gå til illustrationssamlingens forside.

 

Litteratur

  • Dal, Erik. Udenlandske H.C. Andersen-illustrationer – 100 billeder fra 1838-1968. Forlaget København, 1969
  • Jensen, Thorkild Borup. H.C. Andersens Eventyr I BillederEn Illustrationshistorie. Syddansk Universitetsforlag, 2004
  • La Cour, Tage. Danske Illustrationer til H.C. Andersens Eventyr. Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag, 1943
  • Larsen, Karl. H.C. Andersen i tekst og billeder. Forlaget af J.D. Qvist og Komp. Ejnar Levison, København, 1925