en

Brugte man knaldperler ved jernalderens kremeringer?

Næppe, for krudtet var som bekendt ikke nået til Danmark i århundrederne omkring Kristi fødsel. Og så måske alligevel – for vi kan ikke udelukke, at oldtidens ligbål blev tilført forskellige ting, der kunne afgive lyd og lugt og som dermed kunne forstærke oplevelsen af ligfærden.

Det har længe undret arkæologer, at der af og til findes samlinger af hvidbrændt flint i oldtidens brandgrave. Hvis det blot er enkelte stykker – og det er det hyppigst – er det måske ikke så underligt; under sorteringen af det nedbrændte ligbål kan stykkerne let være forvekslet med de brændte knogler fra det kremerede lig. I nogle tilfælde er der imidlertid mere brændt flint end brændte knogler i gravene! Således rummede en brandgrav på den sydøstfynske Brudager-gravplads 76 gram hvidbrændt flint, fordelt på omkring 100 indtil 3 cm store stykker. Af brændte knogler var der kun 52 gram – og fortrinsvis i små stykker. Det kan ikke være et tilfælde – og vi står tilbage med spørgsmålet om, hvilken betydning flinten har. Er der tale om symbolske knogler, eller udtrykker den hvide farve renhed eller sorg; hvid er netop sorgens farve i mange kulturer, mens den også hyppigt ser knyttet til offerritualer.
Her i bloggen kan man læse om forsøg, der er siden 1989 er udført med forhistorisk ligbrænding. Under disse forsøg er det bemærket, at der jævnligt kommer høje smæld fra bålet – sikkert når knaster i brændslet sprænger. Hvis bålet er anlagt på en flade, hvor der ligger flint, kan det også sprænge som et resultat af varmepåvirkningen, der får det naturlige indhold af vand til at udvide sig kraftigt. Når flinten sprænges, bliver den dels hvid, og dels får den en karakteristisk krakkeleret overflade som de stykker, der er fundet i jernaldergravene. Jernalderens mennesker har helt sikkert været bevidst om ildens påvirkning af flinten. Derfor er det vel ikke utænkeligt, at man kunne finde på at smide nogle stykker flint på flammerne for at frembringe en knaldeffekt. Smældet kunne måske hjælpe afdøde over i den nye verden – eller måske skulle den pludselige og høje lyd skræmme onde ånder væk ganske som det er tilfældet med de ”kinesere”, man fyrer af ved nytårstid nutildags?

Ildskørnet flint

Ildskørnet flint

 

Mere 'Arkæologi og forskning'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...