en
Forfattere

Egeparken, Kværndrup

Allan Larsen

Så graves der igen i de sjældne smedehytter fra Kværndrup.
Efter ca. 12 års pause er udgravningen af smedehytterne ved Kværndrup genoptaget. Det er den kommende udbygning af Egeparken, der har fået Faaborg-midtfyn Kommune til at bede Odense Bys Museer undersøge jorden for fortidsminder. På et delareal på ca. 8.000 fandtes fortidsminder, der skal udgraves før byggeriet kan iværksættes.

Egeparken

cc by-sa
Egeparken

På oversigtsplanen ses hovedparten af det forundersøgte areal samt det til udgravning indstillede (markeret med grønt). Placeringen af de enkelte huse, smedehytter og gruber fremgår af tegningen, lille skrift.

Der er tale om såvel egentlige beboelseshuse fra jernalderens midte omkring 0-300 e. Kr.f. samt en række sjældne arbejdshytter (benævnes “Grubehuse”) fra samme periode. Der er tidligere fundet spor af guldsmedehåndværk på lokaliteten. Dette betyder, at bebyggelsen ved Egeparken i Kværndrup hæver sig over de mere almindelige jernalderbebyggelser, hvor dagens arbejde i højere grad foregik i marken, end i smedien.

Egeparken

cc by-sa
På fotografiet ses en af de nedgravede smedehytter efter den ene halvdel er tømt.

Udgravningen startede d. 21 juni og planlægges at fortsætte til ca. 9 august.
Fra kl. 10-14 kan en af museets arkæologer kontaktes på lokaliteten.

Emner: Jernalder

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...