en

Forelæsning om ligbrænding i Danmarks oldtid

Hvis man vil vide mere om Odense Bys Museers forskningsprojekt om ligbrænding i oldtiden, kan man overvære en forelæsning på Københavns Universitet Amager Forelæsningen finder sted mandag den 17. februar kl. 13.15-15.00 i lokale 12.4.58. Alle er velkomne! Herunder følger en præsentation af forelæsningens vigtigste temaer – og der bliver vist billeder, der ikke er for sarte øjne!

Fra ligbål til brandgrav – hvordan blev de døde brændt?

I studier af brandgrave er det ofte gravformerne og gravenes indhold, der er i centrum. Derimod har der været meget lidt fokus på de processer, der har givet gravene, oldsagerne og knoglematerialet det udseende, som møder arkæologen under udgravningen. Gennem en række af forsøg med forhistorisk ligbrændingsteknik – med svin som ”forsøgspersoner” – er det lykkedes at få indsigt i, hvilke af brandgravens komponenter, der kan tilskrives ligbålets fysiske påvirkning og hvilke, der skyldes forudgående og efterfølgende sortering og bevidst destruktive handlinger. En forståelse af, hvad der er et resultat af hvilke processer, er helt afgørende for en rekonstruktion af begravelsesritualerne og dermed en overordnet forståelsesramme for brandgravenes særlige symbolindhold. Forsøgene har endvidere givet grundlag for en mere præcis definition af de forskellige brandgravstyper baseret på, hvilke ligbålskomponenter, der er udvalgt til deponering i det anlæg, som vi betegner som graven.

Mere 'Arkæologi og forskning'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...