en

Fra fjordbund til fornøjelse…

I dag er den mål for fuglekiggere og fristed for nogle få odenseanere, der har etableret nogle småhuse derude. For bare 15 år siden var det her, Odenses affald blev deponeret. For 100 år siden var den et yndet udflugtssted og for 215 år siden fjordbund. Nu skal Stige Ø være et spændende rekreativt fritids- og naturområde for odenseanere i alle aldre.

Stige Øs historie er tæt forbundet med udviklingen af Odenses Havn, før man begyndte på udgravningen af den første havnekanal i 1790’erne var der slet ingen ø. Det var først i forbindelse med udgravningerne til havnekanaler i hhv. 1790erne og 1904 at øen blev dannet af den tiloversblevne jord.

Den nyetablerede Stige Ø blev i løbet af det 20. århundrede et udflugtsmål for mange indbyggere i Odense, der valfartede til øens badeetablissement. Denne fornøjelse sluttede dog, da øens store pavillon brændte i midten af århundredet. Tilbage var nu kun den lille klynge huse, der lå – og endnu ligger – på stedet, hvor Stige Ø snævrer ind til en smal tange. Den lille bebyggelse, der kaldes Sorthusene, opstod som et lille ureguleret samfund af jagt- og fiskehytter, og under boligmanglen omkring 2. verdenskrig blev flere af de små hytter benyttet til helårsbeboelse.

Postkort,

I 1967 brændte et af skurene, og man blev opmærksom på den risiko, der var forbundet med de små hytter af træ, pap og tjære. Halvdelen af bebyggelsen blev revet ned, og samtidig blev det forbudt at bo fast i Sorthusene. Trods disse forandringer eksisterer den lille bebyggelse endnu, og hvad der engang var et tilfældigt sammenskrab af småbygninger er i dag af det hedengangne Fyns Amt udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø.

1967 var også året, hvor en ny æra indledtes for Stige Ø; dette år blev den nemlig udlagt til losseplads for Odense, og frem til 1994 blev omkring 10 mio. m3 affald tilført øen. Det er disse store mængder affald, der har givet Stige Ø den udstrækning og de op til 30 meter høje bakker, som vi kender den på i dag.

I dag er lossepladsen for længst historie på Stige Ø, og med arkitektkonkurrence og lokalplanforslag i 2007 er det planen at omdanne øen til et rekreativt område med et væld af forskellige aktiviteter. Så det ser ud til at Stige Øs omskiftelige tilværelse igen skal forandres radikalt.

Sorthusene

cc by-sa
Sorthusene

Mere 'Historie'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...