en

Kanalforbindelsen – Første spadestik

Mandag d. 21/9 2009 foretog arkæologer fra Odense Bys Museer det første spadestik til den kommende Kanalforbindelse. Her startede nemlig den arkæologiske forundersøgelse af det kommende vejforløb, og der kom ikke til at gå lang tid før det første fund dukkede op.

Rekonstruktion

©
Rekonstruktion af Vikingetidshus. I: Henriksen og Porsmose, 1995:

Allerede på forundersøgelsens anden dag dukkede resterne af et langhus fra vikingetiden op nord for Ejbygade, på den østlige side af Odense Kanal. Det arkæologerne har fundet er nogle mørke pletter i den lyse undergrund, som viser at der her har stået stolper, som har indgået i konstruktionen af et hus. Ud fra placeringen af de mørke pletter er det muligt at afgøre, at huset har haft buede vægge. Det er netop formen på huset, som gør det muligt for arkæologerne at afgøre, at der er tale om et hus fra vikingetiden, ca. omkring år 1000 e.Kr., da dette er et træk helt typisk for vikingetiden. Ud fra de spor arkæologerne ind til videre har afdækket skønnes det, at huset har været ca. 7,5 meter bredt og ca. 25 meter langt, hvilket ikke er en ubetydelig størrelse.

Søgegrøfter

cc by-sa
Søgegrøfter i den fældede del af Fredskoven.

Om der er tale om et fritliggende hus eller om huset har været en del af en landsby bliver det desværre ikke muligt at afgøre, da museet kun får mulighed for at udgrave det område, som bliver berørt af vejanlægget. De omkringliggende marker, som kan rumme yderligere spor fra Vikingetiden bliver der ikke gravet på. Men uanset hvad, så er der tale om et godt fund. Det er nemlig ikke mange fund vi har fra vikingetiden på Fyn. Oftest ligger sporene efter vikingetidens huse nemlig gemt under de nuværende landsbyer.

Søgegrøft

cc by-sa
Søgegrøft som ender ved hækken ind til en kolonihave.

I løbet af de sidste par uger har arkæologerne, foruden området langs Ejbygade, forundersøgt strækningen fra kolonihaverne øst for Havnegade og mod øst, gennem Fredskoven og frem til kolonihaverne syd for Havnegade. Ud over vikingetidshuset er der desværre ikke blevet gjort yderligere fund, men endnu venter vådområdet Bispeengen på den vestlige side af kanalen, hvor der er mulighed for at finde rester af fiskegårde, broanlæg eller offerfund fra oldtiden, hvem ved.

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...