en

Ofringer af hund og hest

En hund af labradorstørrelse og kraniet af en hest med halen stukket mellem tænderne fremkom ved et par hustomter fra 4.-5. århundrede e. Kr. i forbindelse med Odense Bys Museers store arkæologiske udgravninger forud for Fyns Amts anlæggelse af Ringvej III øst om Odense.

De to dyr var placeret i små nedgravninger op til væggen ved hvert sit hus på en stor boplads fra jernalderen. Hunden, der også i oldtiden har stået mennesket ganske nær, er nedlagt i hel tilstand og har formentlig været ofret til husstandens beskyttelse. Af hesten var kun kraniet, de yderste dele af benene samt halen ofret. Halen var stukket ind i hestens mund. Sammen med hesten fandtes dele af et lerkar. Alt i alt synes hesten at være del af et frugtbarhedsoffer.

Ofret

cc by-sa
Ofret hest fra jernalderen.

Bopladsen ligger i et område mellem Åsum og Bullerup, hvor der gennem store dele af jernalderen, fra ca. 500 f. Kr. til 500 e. Kr. har været voldsom aktivitet. Således er der her fundet landsbyer med spor efter håndværk, handel mv. og det var også i dette område, der tidligere på året blev fundet dele af en firehjulet, hestetrukken vogn.

De seneste fund sættes i perspektiv af, at der ved udgravninger i området i 1940’erne fremkom to ofrede hunde i forbindelse med hustomter fra jernalderen. Ligeledes er der ved udgravninger i Seden Syd ca. 1 km mod nord gjort fund af ofringer af menneskets bedste ven.

Emner: Jernalder

Mere 'Arkæologiske fortællinger'

Viden

Søg i alle artikler
Mest søgte emner:
H.C. AndersenCarl NielsenArkæologiNonnebakkenHistorieDen Fynske Landsbyflere...