en
Forfattere

Museum Odense gennemfører organisationsændring

Ny organisation skal sikre, at strategien for Museum Odense bliver realiseret i de kommende år, og at de store enkeltmuseer hver for sig bliver mere synlige.

Museum Odenses store enkeltmuseer skal i de kommende år styrkes og træde tydeligere frem hver for sig. Det har museets bestyrelse vedtaget i den nye strategi for 2022-2026, og for at det skal blive til virkelighed, bliver museumsorganisationen ændret fra den 1. januar 2023.

Direktør Henrik Harnow

Det er Museum Odenses fire stærke museumsbrands – H.C. Andersens Hus, Den Fynske Landsby, Møntergården og Carl Nielsen Museet (som åbner i juni 2023) – der skal udvikles. Det sker ved at ændre organisationen til at blive teambaseret og sætte enkeltmuseerne i centrum af organisationen – nu med egne udviklingschefer og et team dedikeret til opgaven på det enkelte sted.

Ifølge Museum Odenses direktør Henrik Harnow skal organisationsændringen ses i forlængelse af, at Museum Odense i efteråret 2022 skiftede navn og visuel identitet. Organisationsændringen blev i første omgang udskudt på grund af eftersommerens overraskelse i form af tårnhøje forbrugsudgifter på grund af krigen i Ukraine. For Henrik Harnow er ændringen imidlertid et vigtigt skridt på vejen til at realisere visionerne for de kommende år.

”Med en ny strategi, der lægger vægt på at udvikle vores enkeltmuseer i de kommende år, er det et naturligt tidspunkt at rette organisationen til for at kunne løse andre, nye opgaver. Med den ny organisation er det hensigten at skabe en anden dynamik og ny energi. At etablere teams i organisationen giver nye muligheder for faglige samarbejder og faglig udvikling, og jeg ser frem til sammen med alle mine dygtige kolleger at skulle forløse vores museers potentialer”, siger Henrik Harnow.

Henrik Harnow påpeger, at organisationen desuden skal fastholde fokus på den høje kvalitet, der altid har kendetegnet Museum Odenses arbejde med vigtige museumsopgaver som bevaring, arkæologi og forskning, ligesom museets arbejde med formidling til børn og unge på internationalt niveau vil have høj prioritet. Forventningen er, at organisationsændringen vil øge synligheden omkring Museum Odense.

”Museum Odenses hidtidige organisation har gennem mange år været et forbillede fra andre museumsorganisationer, men over de seneste år har museerne ændrer sig, og så skal museets organisation følge med. Den Fynske Landsby og Møntergården skal tilbyde gæster noget mere og nyt, og i juni 2023 åbner vi et nyt Carl Nielsen Museet. Organisationsændringen er nødvendig for vores store udviklingsplaner for enkeltmuseerne i de kommende år”, siger han.

Den ny organisation træder i kraft fra årsskiftet. Museum Odenses administration vil fortsat være samlet på Møntergården med adresse i Overgade 48.

 

 

 

 

 

 

 

Fakta:

Museum Odenses chefgruppe består fra 1. januar 2023 af:

Direktør Henrik Harnow

Administrationschef Jan Schmidt Nielsen

Kommunikationschef Malene Birkelund

Udviklingschef for H.C. Andersens Hus og Carl Nielsen Museet Jens Toftgaard

Udviklingschef for Møntergården Mette Stauersbøl Mogensen

Udviklingschef for Den Fynske Landsby Lise Gerda Knudsen

Kommerciel chef Merete Schultz

Børn & Unge-chef Mette Kiilerich

Desuden bliver konservator Dorte Gramtorp leder af Bevaring, mens arkæolog Maria Elisabeth Lauridsen bliver leder af Arkæologi, og ph.d. Mads Runge bliver forskningsleder.