en
Forfattere

Skelet på Torvet

Arkæologer fra Museum Odense finder skelet på Sortebrødre Torv.

Arkæolog graver i Sortebrødre Kirkegård

Arkæologerne fra Museum Odense graver ved det nu forsvundne Sortebrødre Kloster og kirkegården hertil. Området er i dag fredet, men der er givet dispensation til at grave ud til affaldssug på øst- og sydsiden af Sortebrødre Torv og videre mod Bangs Boder.

Arkæologens arbejde afslører velbevaret skelet.

På nuværende tidspunkt har vi undersøgt de første tre begravelser. Ud fra fund af skeletterne i jorden, kan vi se, at det er begravelser, der stammer fra tiden efter, at Sortebrødre Kloster er nedlagt. Efter reformationen bliver klosterkirken revet ned, og i 1551 får Odenses borgere tilladelse til at bruge Sortebrødre Kirkegård til begravelsessted, og man opfører et lille kapel. Det er uvist, hvor længe den forbliver i brug, men antagelig er regulære begravelser ophørt allerede ved begyndelsen af 1600’erne.

 

Se video med arkæolog Mikael Manøe Bjerregaard, der fortæller om udgravningen på torvet.