en
Forfattere

Årbogen Odense Bys Museer 2020

Årbogen

 

Odense Bys Museers Årbog 2020 er bogen for alle, der vil være opdateret på museernes mange spændende og varierede arbejdsområder. Værket er fyldt med opsigtsvækkende, overraskende og lærde artikler, der breder sig over et stort felt. I 11 medrivende artikler beretter museets medarbejdere om et år, der bærer præg af stor travlhed med udstillinger, udgravninger, forskning og store formidlingsprojekter.

Årbogen kommer som altid vidt omkring. Fra robotby over genforeningssten og fortællingen om Nonnebakken til det nye Carl Nielsens Barndomshjem. Som altid tegner museumsdirektør Torben Grøngaard Jeppesen museets store linjer og fremtid i bogens fløjartikel.

Alle artikler er skrevet af begejstrede og dybt engagerede medarbejdere, der gør viden og kulturarv levende og tilgængelig for alle læsere.

Den sidste del af årbogen præsenterer de allerstørste højdepunkter fra året, der gik. 2019 var nemlig fyldt med seværdige begivenheder og aktiviteter, og derfor er afsnittet spækket med flotte illustrationer fra endnu et begivenhedsrigt år på Odense Bys Museer.

Forlaget Odense Bys Museer