en
Forfattere

Arkæologiske forundersøgelser ved store anlægsarbejder – metode, økonomi og strategi

Arkæologiske

Rapport fra seminar på Odense Bys Museer, redigeret af Mogens Bo Henriksen.
Rapporten indeholder bidrag fra 6 deltagere i seminaret der blev afholdt i 2005. Rapporten udgives i 2008 med følgende indhold:

Mogens Bo Henriksen: Forundersøgelser på motorvejen mellem Odense og Kværndrup. Analyser, inventering og prioritering.

Lone Bach Nielsen: Forundersøgelser på motorvejen mellem Odense og Kværndrup – erfaringer med den praktiske afvikling af arbejdet.

Malene R. Beck: Forundersøgelser på motorvejsstrækningen mellem Kværndrup og Svendborg – metoder og prioritering.

Martin Mikkelsen: Store arealer – små penge. Politik og praksis i forbindelse med skovrejsning.

Henrik Skousen: Søften – Skødstrup motorvejen. Fra forundersøgelser til udgravninger.

Anne B. Hansen: Budgettering af forundersøgelser forud for store fladegravninger.

Erik Johansen: Arkæologiske forundersøgelser og den nye museumslov.

 

Forlaget Odense Bys Museer