en
Forfattere

Brudager Mark – en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn

Brudager

 

Bøgerne tager udgangspunkt i en jernaldergravplads, som forfatteren har udgravet ved landsbyen Brudager nær Gudme på Sydøstfyn. Her er der afdækket 168 begravelser fra romersk jernalder, en periode der strækker fra 1-375 e.Kr. Detaljerede analyser af de gravgaver, som de døde fik med på den sidste rejse, har givet væsentlig ny viden om jernalderens teknologi samt den symbolik og status, der var knyttet til forskellige typer af genstande. Bøgerne sammenligner de mange genstande fra gravene med oldsager, som er fundet i 4500 andre fynske grave fra samme tid, ligesom der også trækkes tråde til andre egne af Danmark – såvel som til fundsteder rundt omkring i Europa.

Publikationen er illustreret med mange tegninger og fotos.

Bind I og II.

 

Forlaget Odense Bys Museer