en
Forfattere

Den romerske forbindelse

Den

 

Gudme-Lundeborg-området har igennem de seneste tre årtier været genstand for en betydelig arkæologisk opmærksomhed i form af udgravninger, rekognosceringer og afsøgninger med metaldetektorer. Det arkæologiske kildemateriale var allerede før denne indsats unik, men en tilblivelse, der rækker helt tiltage til 1500-tallet. Til trods for den store aktivitet i felten er der kun publiceret få resultater herfra og i spredt form. Det har imidlertid ikke afholdt fagfolk i ind- og udland fra at tage det arkæologiske materiale fra området til indtægt for tolkninger, der ikke altid harmonerer med de faktiske forhold. Nærværende bog har til formål at give et kildekritisk, arkæologisk overblik over Gudme-Lundeborg-området i jernaldere, samt at perspektivere dette ved at sammenholde det med dels relevante samtidige arkæologiske nøglelokaliteter i det sydskandinaviske og nordeuropæiske område, dels relevante begivenheder, skriftlige kilder og samfundsforhold i Romerriget.

Romerske genstande fundet i Gudme-Lundeborg-området viser en tydelig forbindelse til Romerriget – men hvilken?

 

Forlaget Odense Bys Museer