en
Forfattere

Fyn i fortiden – det levede liv 500 f.Kr. – 150 e.Kr.

Fyn

 

Træd ind i den ældre jernalder på Fyn og oplev, hvordan bondefamilien levede, og hvad den levede af. Hvor var familiens hus bygget, hvordan så det ud inden i, og hvordan så det omkringliggende landskab ud.

Som bogens titel antyder, er det tilstræbt at gøre jernaldermennesket synligt. Bogens hovedforfatter Mikael Holdgaard Nielsen siger: “Teksten er levende og nærværende, og vi har krydret bogen med talrige flotte illustrationer som vil fange læserens blik.”
Bogen kan læses som et samlet oversigtsværk, men man kan også gå på opdagelse i de forskellige emner, eller blot lade sig fange af de mange illustrationer og læse de udførlige illustrationstekster. Mikael Holdgaard Nielsen fortsætter: “Bogen henvender sig til et bredt publikum så som fagfolk, gymnasier, folkeskoler, samt selvfølgelig den historieinteresserede læser, som ønsker ny viden.”

Bogen er et tværvidenskabeligt projekt, skrevet af både arkæologer og naturvidenskabsfolk. Publikationen er på i alt 304 sider, og er rigt illustreret med digitale tegninger, farvefotos samt håndtegninger og akvareller. Bogen er udgivet på Forlaget Odense Bys Museer med støtte fra Møllerens Fond, Kulturarvsstyrelsen, N.M. Knudsens Fond, Dronning Margrethe II´s Arkæologiske Fond.

Mikael Holdgaard Nielsen fortæller videre om udgivelsen: “Bogen er først og fremmest et resultat af den omfattende arkæologiske udgravningsvirksomhed gennem specielt de senere år, som har genereret et stort bopladsmateriale fra den ældre jernalder. Inddragelsen af naturvidenskaben har løftet vores viden i en sådan grad, at meget nyt er kommet for dagen. Dette kan man alt sammen læse om i bogen.

Hvor boede bondefamilien, og hvordan så et jernalderhus egentlig ud? Hvordan så der ud inde i huset og kunne man holde varmen om vinteren? Hvordan så der ud udenfor? Og hvad levede man egentlig af? Dette er aspekter, som fører læseren med ind i huset, ud på gårdspladsen og videre ud i det omgivende landskab. Hér lå blandt andet jernalderbondens marker, og for første gang gives et kvalificeret bud på, hvordan landbruget har set ud. Vi ser også nærmere på dyrene i stalden, på marken og i engen, og hvordan man udnyttede skoven, søerne og havets ressourcer. Fra vådområderne hentedes myremalm til fremstilling af jernredskaber, og analyser af jernslagger giver et indblik i den tidligste jernudvinding. Vådområderne var også et sted, hvor jernalderfolket ofrede mennesker og pragtgenstande – såsom Rynkebykedlen – til guderne. Men ofringerne foregik også i selve husene og på bopladsen. Bogen indeholder en omfattende sammenstilling og tolkning af de kult-relaterede genstandsfund på Fyn. Hæves blikket til fugleperspektiv, ville vi kunne se et yderst varieret landskab på Fyn i ældre jernalder med markerne, som dannede en landskabsmosaik af agervolde nær bopladsen, åbne græsningsområder, lukkede skove, søer, moser, enge samt snoede vandløb, alt sammen omgivet af havet. Havet var datidens fynske motorvej! Ved Skrillinge på Vestfyn er det uden tvivl beliggenheden nær Lillebælt, der er medvirkende faktor til den største koncentration af ældre jernalderbosættelse på Fyn. På den anden side af Øen, på Sydøstfyn, er det de meget rige Langå-grave, der fortæller om stormænd og kontakter sydpå.  I bogen kigger vi blandt andet nærmere på disse steder og giver et bud på, hvordan samfundet var struktureret.”

 

Forlaget Odense Bys Museer