en
Forfattere

I Fyn er alting anderledes – en antologi om Carl Nielsen og hans fynske baggrund

Komponisten Carl Nielsen (1865-1931) betragtede livet igennem indtrykkene fra sin barndom og opvækst på Fyn som det væsentligste grundlag for sit virke og genkaldte sig ofte minderne fra sin fødeø med stor glæde. Og tilknytningen gik begge veje. Fynboerne følte – og føler – sig også særligt knyttede til Carl Nielsen.

Denne antologi går helt tæt på komponistens fynske univers. Otte forfattere bidrager her med hver deres særlige indfaldsvinkel til et samlet billede af dét, der kendetegnede samtidens Fyn og formede Danmarks største komponist.

Antologien kommer omkring Carl Nielsens slægt, det fysiske landskab i Carl Nielsens barndom, det midtfynske spillemandsmiljø i anden halvdel af 1800-tallet, udvandringen i samme periode, Odense omkring 1880 og miljøet omkring regimentsmusikken i byen ved samme tid, Carl Nielsen i det folkelige gennembrud og sidst men ikke mindst hans musikalske hyldest til hans fødeø: Fynsk Foraar.

Alle artikler er rigt illustrerede med henblik på også visuelt at præsentere læseren for Carl Nielsens Fyn; et sted, hvor alting – med komponistens egne ord – er anderledes.

 

Forlaget Odense Bys Museer