en
Forfattere

Kildehuse II – gravpladser fra yngre bronzealder vikingetid i Odense Sydøst

bogen

Bogen behandler et par usædvanlige gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid. Et tværvidenskabeligt studie af grave og andre anlæg på gravpladserne betyder, at vi kan komme meget tæt på livet i to væsentlige brydningsperioder af forhistorien. Bronzealdergravpladsen indgår i et kulturlandskab med flere bebyggelser, gravpladser, kultpladser og produktionsområder og giver dermed mulighed for at vurdere bronzealderens samfundsstrukturer og sociale mønstre. Vikingetidsgravpladsen placerer sig tidmæssigt i skiftet fra hedenskab til kristendom og rummer såvel kristne som hedenske træk.
Publikationen er rigt illustreret.

 

Forlaget Odense Bys Museer