en
Forfattere

Knuds Odense – vikingernes by

Knuds

 

Byer er komplekse organismer, der konstant er under forandring. Odense gennemgår i disse år en ny, stor transformation, hvor ikke mindst omdannelsen af bymidten fylder meget. Som en forløbet herfor har Odense Bys Museer gennemført de største arkæologiske undersøgelser i museets historie. Undersøgelserne har bragt meget ny viden frem om Odense i vikingetiden og middelalderen og har været medvirkende til, at nye sider af byens ældre historie nu kan præsenteres.

Bogen beretter om Odenses opståen og udvikling, om markante begivenheder og om livet for konger, bisper og borgere.

 

Forlaget Odense Bys Museer