en
Forfattere

Min fynske barndom – kommenteret udgave

Min

Carl Nielsens erindringer Min fynske Barndom fra 1927 hører til blandt perlerne i den danske litteraturs memoirer. Det smukke erindringsværk blev forfattet på ganske kort tid – blot fire måneder – under rekonvalescens og kurophold i fire lande som følge af et voldsomt hjertetilfælde. Det er datteren Irmelins fortjeneste, at Carl Nielsen skrev Min fynske Barndom. Igennem længere tid havde hun opfordret sin far til at nedskrive barndomserindringerne, nok fordi hun ønskede offentligheden den samme glæde, hun selv havde haft ved at høre sin far fortælle. Måske var det også hendes ønske, at eftertiden ikke blot skulle huske hendes far gennem hans store tonekunst, men også gennem hans talegave. Irmelins svigermor, Frida Møller, fungerede i vid udstrækning som Carl Nielsens sekretær under udarbejdelsen, hvorfor Min fynske Barndom gennem diktatet giver os et fint indtryk af Carl Nielsens talte ord.

Denne udgave af Carl Nielsens Min fynske Barndom sammenholder den trykte udgave fra 1927 med manuskripterne, der befinder sig på Det Kongelige Bibliotek, og tilføjer det fra manuskripterne, der blev udeladt i den endelige udgave. Carl Nielsens memoirer er i denne udgave yderligere forsynet med kommentarer, der vedrører hele persongalleriet og topografien fra Carl Nielsens barndomsland på Fyn.

 

Forlaget Odense Bys Museer