en
Forfattere

Den Fynske Landsby søger genbrugsmaterialer for at kunne bygge sin forplads grønnere

Visualisering af forplads efter opbygning af genbrugsmaterialer fra gamle, fynske bindingsværksgårde.
Model af fremtidens forplads omdannet med genbrugsmaterialer.

Frem over skal indgangen til frilandsmuseet indbyde til samvær og ophold, og dermed kan museets omdannelse til bæredygtighed og med fokus på klima snart ses helt ud på Sejerskovvej.

Gæster og forbipasserende kan snart se forandringen, der er i gang i Den Fynske Landsby, for inden længe rykker fortællingen om genbrug og genanvendelse helt ud på pladsen foran frilandsmuseets hovedindgang.

Omlægningen af forpladsen er en del af det projekt, som Den Fynske Landsby forleden modtog en stor økonomisk donation fra Augustinusfonden til at gennemføre i de kommende år. Det konkrete projekt sker i samarbejde med Bureau Detours.

Forpladsen skal delvis opbygges af genbrugsmaterialer fra gamle, fynske bindingsværksgårde, der alligevel er under afvikling. På den måde bliver fortællingen om det fynske landskab og kulturhistorien en del af indgangspartiet.

Udviklingschef for Den Fynske Landsby Lise Gerda Knudsen siger:

”Pladsen foran indgangen til Den Fynske Landsby skal omdannes til et sted, hvor det er en oplevelse at opholde sig, og hvor der indbydes til bevægelse, inspiration og samvær. Pladsens elementer skal skabe opmærksomhed og synlighed, men samtidig vil forbruget af ressourcer være beskedent. Vi vil genbruge gamle materialer, når vi bygger forpladsen op på ny, ligesom det, vi bygger, vil blive genanvende i projektets senere udbygninger”.

På den store betonflade foran indgangen skal bygges to store landskabs-øer med en beplantning af egetræer, hjemmehørende græsser og engbevoksning. Med deres organiske former er det tanken, at øerne skal nedbryde det meget firkantede udtryk, som pladsen har nu. På den måde skal den skabe en tættere forbindelse til det, man kan opleve, når man bevæger sig ind i Den Fynske Landsby. Ud over beplantningen kommer landskaberne også til at rumme elementer af sten, tegl og lignende, der danner små stier og mulighed for at opholde sig på øerne.

”Der skal produceres et antal siddemøbler, som kan benyttes af ventende gæster, vandrere der trænger til pause eller forbipasserende, der skal nyde solen. Møblerne laves hovedsageligt af genbrugstømmer indsamlet på Fyn, og derfor efterlyser vi træ og genbrugsmaterialer fra gamle delvist nedbrudte bindingsværksgårde. På den måde kan de gamle materialer være med i den nye fortælling”, siger Lise Gerda Knudsen, der regner med at kunne indvie pladsen før sommerferien.

Fakta:

Den Fynske Landsby søger:

  • Brædder, gerne malede men ikke trykimprægnerede.
  • Tømmer – mere end 2 meter lange, gerne malede, men ikke trykimprægnerede og helst uden søm og skruer. Taphuller og andre brugsspor er velkomne.
  • Massive mursten/teglsten – ikke cellesten,

Hvis du har materialer, du vil donere, så send billeder til udviklingschef Lise Gerda Knudsen på mail: lgk@odense.dk

 Bureau Detours er en kreativ organisation der skaber sociale miljøer i offentlige rum gennem dynamisk og intuitiv arkitektur i et mix af kunst, design, arkitektur og byplanlægning. Bureauets netværk er baseret i Aarhus, København og Oslo.