en
Forfattere

Arkæologi i lange baner

Arkæologi

 

Arkæologer fra Odense Bys Museer er ved at lægge sidste hånd på en af de længste forundersøgelser i museets historie. Siden februar har tre hold arkæologer og tre gravemaskiner trukket søgegrøfter i det, der bliver arbejdsbæltet for anlæggelsen af gasledningen Baltic Pipe. Et projekt Energinet er bygherre for. Forundersøgelserne strækker sig på tværs af museets ansvarsområde fra Middelfart i vest til Davinde i øst – i alt 61km langt og ca. 25m bredt.

 

14 udvalgte lokaliteter
Forundersøgelserne har resulteret i, at 14 lokaliteter nu skal undersøges nærmere ved hjælp af arkæologiske udgravninger. De 14 steder spænder vidt. Fra Fyns måske ældste jernudvindingsplads syd for Odense til mulige vikingetidsgårde og begravelser i udkanten af landsbyen Viby, lige overfor den forsvundne middelalderkirke.

 

Ældste spor af jernudvinding
Arkæologerne er netop blevet færdige med at udgrave den store jernudvindingsplads. Her har jernalderbønderne udvundet jern af den lokale myremalm og siden forarbejdet den til knive og andre redskaber. Af keramikken fundet på pladsen kan vi se, at der kan være tale om aktiviteter, der er foregår ca. 250 år f.Kr., hvilket gør dette til de hidtil ældste spor af jernudvinding i større omfang, i museets ansvarsområde.

 

Jernalderboplads med langhuse
En lille kilometer øst for jernudvindingspladsen, er der fundet en jernalderboplads (ca. 1. – 4. århundrede e.Kr.), som vi undersøger i disse dage. På et plateau i landskabet, mellem fem middelalderlandsbyer, ligger adskillige huse. Her har flere generationer af jernalderbønder boet og sporene af deres langhuse og jordovne ses tydeligt i den gule undergrund. Særligt et hus påkalder sig opmærksomhed, da der er tale om en type med dobbeltvæg. Disse vægge har været kraftige og formentlig isoleret huset godt. Huset har været omtrent 17m langt og 6m bredt og kunne rumme en stor familie og deres husdyr.

Nu er en grundig udredning igangsat for at klarlægge bopladsens historie og finde ud af, hvordan denne lille brik passer ind i det store puslespil, ”Fyns fortid”.

 

FAKTA

Projekt:                           Anlæggelse af gasledningen Baltic Pipe.

Bygherre:                        Energinet

Arbejdsbæltet:               61km langt og ca. 25m i bredden

 

KONTAKT

Kirstine Haase, arkæolog, ph.d., mobil: 3050 2311, email: kirha@odense.dk

 

Pressemeddelelser