en
Forfattere

Kan en gammel landsby vise vejen til en bæredygtig fremtid?

 

Den 3. maj kunne man i Fyens Stiftstidende læse et synspunkt med overskriften Kan en gammel landsby visen vejen til en bæredygtig fremtid? Her præsenterede vi en ny vej for formidlingen i Den Fynske Landsby, et nyt fokus som i fremtiden vil være en rettesnor i vores arbejde med at formidle fortiden. Det handler om bæredygtighed. Om genbrug. Om grøn omstilling. Og det handler om fællesskab – for ingen af de andre ting kan for alvor opnås, hvis ikke vi er sammen om det.

Den Fynske Landsby vil i fremtiden sætte fokus på bæredygtigheden i hverdagen. Vi vil være et museum, der med udgangspunkt i fortidens erfaringer med at leve bæredygtigt og i tættere pagt med naturen giver inspiration til, hvordan vi selv i praksis kan leve mere klimavenligt i nutiden.

Vor tids største udfordring er klima og bæredygtighed. Det ved vi alle sammen, men hvad har det at gøre med et frilandsmuseum, der består af gamle bindingsværksbygninger, marker, haver og dyr, og som formidler dagliglivet på landet for 1800-tallets fynboer?
Det har faktisk rigtig meget med det at gøre. For det liv, man levede på Den Fynske Landsbys tid, var på mange måder det fuldstændig modsatte af det, vi lever i dag.

Knappe ressourcer og cirkulært liv
1800-tallets samfund var præget af knaphed på ressourcer, og forbrugsmønstret var derfor et helt andet end det, vi kender i dag. Råvarerne var ikke så rigelige, så man udnyttede dem til det yderste – både når det kommer til fødevarer og materialer til at producere de nødvendige ting: huse, klæder, redskaber. Man genbrugte, reparerede, up- og downcyclede og producerede intet affald. Alt blev brugt – om ikke andet, så til varme i stuerne eller gødning på markerne.

Grundlæggende var landbosamfundet bygget op om en cirkulær livsforståelse, der var baseret på årstidernes rytme. Hvert forår startede ‘livet’ forfra, og de samme ting fandt sted. I dag – som i de sidste 100 år – er vores livsforståelse lineær. Vi higer efter mere, flere, bedre med øget vækst som det mest centrale måleparameter. Men i Den Fynske Landsby synes vi, det er på tide at overveje, om ‘mere’ fortsat er lig med ‘bedre’, eller om vi skal tilbage til den cirkulære tænkning.

Hvordan kan Den Fynske Landsby inspirere?
I Den Fynske Landsby formidler vi dagliglivet og en lang række af de arbejdsprocesser, som landbolivet i 1800-tallet rummede. Noget er meget fjernt fra vores virkelighed i dag – og andet kan vi gå hjem og gøre i egen have, stue eller værksted. Enhver kan gøre en forskel!

Hvis du vil have forslag til, hvordan fortiden kan inspirere os i hverdagen, så læs mere her eller kom ud og besøg os, for eksempel når vi har temadag om Holdbart håndværk og bæredygtige bygninger den 12. juni.

Vi ønsker os ikke tilbage til de ‘gode’ gamle dage, men tilbyder blot et historisk perspektiv på bæredygtigheden. Der kan ikke være tvivl om, at vores adfærd skal ændres, hvis verdens overforbrug skal stoppes. Og vi vil gerne være med til at gøre en forskel.

Vi er kun lige begyndt på arbejde med at sætte bæredygtigheden øverst på museets dagsorden, og vi ved endnu ikke helt, hvor vi ender. Men en ting er sikkert: Over de næste år vil Den Fynske Landsby forandre sig, både når det handler om driften af Landsbyen og om vores udadvendte aktiviteter og arrangementer.

Vi glæder os til rejsen -og håber, du vil følge med i udviklingen.