en
Forfattere

En juleoverraskelse fra Tietgenbyen

Arkæologer fra Odense Bys Museer står i øjeblikket midt i den største udgravning i museets historie. Udgravningen har efterhånden været i gang i over et år, og det er ikke småting, der er dukket frem i det kommende erhvervsområde i Tietgenbyen. Tusindvis af stolpehuller fra utallige huse viser, at området har været tæt bebygget i mindst 1.000 år, fra ca. 400 f.Kr. – 500 e.Kr., og på områdets gravpladser findes bopladsernes beboere som brændte eller ubrændte skeletrester sammen med de gravgaver, de fik med på deres sidste rejse.

Som en dejlig overraskelse har vi netop afdækket resterne af en gravhøj, som vi formoder er anlagt i bronze- eller jernalder (ca. 1.000 f.Kr. – 200 e.Kr.). Af den oprindelige højopbygning er der desværre intet bevaret, men en ringgrøft med en diameter på 7 meter illustrerer højens oprindelige størrelse, mens aftegningen af en centralt placeret og rektangulær grav tydeligt gav sig til kende som mørke aftegninger i jorden. Gravhøjen afventer i skrivende stund yderligere udgravning, og det er med stor spænding, arkæologerne ser frem til at finde ud af, hvilke historier den gravlagte og gravanlægget har gemt på i alle disse tusinder af år.

Dronefoto af gravhøjen, som den så ud umiddelbart efter, den blev fundet ved afrømning af overjord. De bevarede rester af gravhøjen består af den mørke cirkulære grøft samt den mørke firkant (graven) inde i cirklen. Den bruge grøft, der løber skråt ned gennem gravhøjen, er spor efter en moderne drængrøft og har intet med selve gravanlægget at gøre.