en
Forfattere

Odense Bys Museer får ny hjemmeside

Ny hjemmeside fuld af viden og indhold

Odense Bys Museer har netop lanceret denne ny hjemmeside. Over de senere år har Den Fynske Landsby, Møntergården og H.C. Andersen fået selvstændige hjemmesider og nu er tiden kommet til en fornyelse hjemmesiden for organisationen Odense Bys Museer, der samler det indhold, som går på tværs af museerne.

Undervisningstilbuddene på alle de forskellige besøgssteder præsenteres samlet, og det er muligt at sortere efter klassetrin, emne, sted og type, så undervisere hurtigt kan finde det rigtige undervisningsforløb. Når det rette forløb er valgt, kan man booke online med nogle få klik.

Odense Bys Museers medarbejder skriver hvert år artikler om museets arbejde og ansvarsområder. Denne store fond er viden bliver nu direkte tilgængelig, når mere en 1000 lange artikler om H.C. Andersen, Carl Nielsen og ikke mindst Odense og Fyn siden oldtiden. Alle artikler fra årbogen Fynske Minder (siden 1951) og tidsskriftet Anderseniana (siden 1934) lægges ud efter emneindeks og som søgbar fuldtekst. I de kommende måneder vil der komme endnu flere tekster online i takt med at mange af museets bogudgivelser også vil blive lagt på siden. Det bliver en vigtig ressource for viden om H.C. Andersen og fynsk lokalhistorie.

Den ny hjemmeside præsenterer for første gang hele Odense Bys Museers samling omfattende mere end 400.000 museumsgenstande relateret til Fyns oldtid, Odenses historie, Den Fynske Landsby, mediehistorie, H.C. Andersen og Carl Nielsen. Det er muligt at søge på tværs i registreringerne eller se nærmere på de fremhævede, enestående genstande som bl.a. Odenses sølvskrin fra 1600-tallet, stenøsken fra Sarup eller H.C. Andersens papirklip. Visningen er stadig under udvikling og vil løbende blive forbedret med flere billeder og metadata om genstandene.

Odense Bys Museers forskning og forskningscentret CENTRUM har en selvstændig sektion på den nye hjemmeside. Her præsenteres museets forskere samt aktuelle forskningsprojekter og deres resultater.

Endelig kan samarbejdspartnere og andre interesserede orientere sig på siden om Odense Bys Museers organisation, strategi, historie og aktuelle pressemeddelelser samt finde information om museets kulturarvsvaretagelse, frivillige m.m. En kontaktside søger at give et overblik over hvem man skal kontakte med forskellige spørgsmål og forespørgsler.

Prøv at se dig omkring på den nye side.