en
Forfattere

Odense Bys Museer har fået nyt logo

/

Logoet tager udgangspunkt i det indledende bogstav i vores navn – Odense Bys Museer. Det cirkulære O er både en reference til vores tætte forbindelse til byen Odense og samtidig et udtryk for en organisation, der som et cirkelslag omslutter en lang række funktionaliteter med museerne i centrum. Derfor afbrydes cirklen i en horisontal, lige afskåret bjælke med direkte tilknytning til Bys Museer, der således fremstår som organisationens omdrejningspunkt. Cirklen brydes ligeledes af en vertikal fortsættelse med en skråt afskåret afslutning, der som en pil antyder, at museet som organisation altid er afsøgende og opmærksom på det omgivende samfund – at museet er en del af tiden.

 

Logoet er udviklet af museets afdeling Publikum & Marketing med grafiker Bjørn K. Klausen som kreativ udvikler.

 

Den opmærksomme betragter vil måske genkende det grafiske brudte cirkelslag som én af de fire sløjfer i Sankthanskorset, der siden 1970’erne har været anvendt som et fællesnordisk symbol på kulturhistoriske mindesmærker.

/