en
Forfattere

Odense Bys Museer skal have ny direktør

Museumsdirektør Torben Grøngaard Jeppesen går på pension med udgangen af juli. Odense Bys Museers bestyrelse har derfor været på jagt efter en afløser. Denne er nu fundet. Valget er faldet på Henrik Harnow, der er direktør for Museum Sønderjylland.

HenrikErfaren museumsmand

For Odense Bys Museer bliver det et gensyn. Historikeren Henrik Harnow har i perioden 1999 til 2012 været ansat først som museumsinspektør og senere kulturarvschef ved museerne i Odense. I 2012 søgte Henrik nye udfordringer og blev direktør for Jernbanemuseet i Odense og i 2016 gik turen videre til Museum Sønderjylland. Alle steder har Henrik sat sig markante spor. Ved Odense Bys Museer forestod han bl.a. den store nationale registrering af havnemiljøer udført for Kulturarvssty-relsen og formulering og implementering af en ambitiøs forskningsstrategi. På Jernbanemuseet gjaldt det overgangen fra et DSB-ejet museum til status som erhvervsdrivende fond og på Museum Sønderjylland har Henrik Harnow bl.a. stået i spidsen for opførelsen af et enestående og topmoderne bevarings- og læringscenter, der skal indeholde samtlige genstande fra Museum Sønderjyllands omfattende samlinger.

 

 

Viderefører den igangværende udvikling

Der er således tale om en meget erfaren museumsmand, der den 1. august sætter sig i direktørstolen ved Odense Bys Museer. Rektor Henrik Dam, SDU, der er formand for bestyrelsen for Odense Bys Museer, udtaler i forbindelse med udnævnelsen: Vi er i bestyrelsen meget glade for, at Henrik vil tage over og videreføre den igangværende, spændende udvikling, som Torben Grøngaard har stået i spidsen for. Bestyrelsen er sikker på, at vi med Henrik ved rorpinden vil få en direktør, der både dækker en betydelig faglig indsigt og en stor forståelse for, at museer i dagens Danmark også har en kommerciel del.

I Odense kommer den ny museumsdirektør til at stå i spidsen for bl.a. det ny H.C. Andersens Hus til næsten 400 mio. kr., der indvies den 30. juni, for færdiggørelsen af et helt nyindrettet Carl Nielsen Museum med forventet indvielse i forsommeren 2022 og det særlige fokus på byens historiske udvikling, hvor vikingeborgen Nonnebakkens optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste sammen med de øvrige danske vikingeborge står helt centralt.

Henrik Harnow udtaler om udsigten til at stå i spidsen for Odense Bys Museer: Torben Grøngaard har sammen med engagerede og dygtige kolleger over flere årtier skabt et af landets bedste museer. OBM er anerkendt for det høje faglige niveau og har samtidig formået at udvikle nye, attraktive museumsoplevelser, der tiltrækker mange gæster. Jeg glæder mig til sammen med bestyrelsen og mange kompetente kolleger at tage fat på opgaven og til at udvikle museerne som relevante, nutidige attraktioner i en by præget af optimisme og vækst.

 

Kontakt

Kontakt til bestyrelsesformand Henrik Dam og kommende direktør Henrik Harnow for udtalelser og interviews kan fås ved henvendelse til Lone Weidemann, tlf. 51481326.