en
Forfattere

Odenses vikingeborg Nonnebakken tager nyt skridt mod verdensarv

Ministerunderskrift
I dag, fredag 15. januar, har kulturminister Joy Mogensen underskrevet ansøgningen om at gøre Nonnebakken og Harald Blåtands øvrige vikingeborge til verdensarv i en serienominering. Dermed sættes et foreløbigt punktum for et flerårigt ansøgningsarbejde. I forlængelse af ministerens underskrift indsendes ansøgningen til UNESCO-kontoret i Paris. En endelig udpegning vil kunne ske sommeren 2022.

Ansøgning Forsiden af den 400 sider lange ansøgning til Unesco.  

Odense og Nonnebakken
Vikingeborgen kan i dag vanskeligt erkendes i bybilledet og i forbindelse med en verdensarvsudpegning er der behov for at ændre på denne situation. Med støtte fra Odense Kommune er der derfor udarbejdet et formidlingsforslag fra arkitekt Erik Brandt Dam og udstillingsdesignfirmaet JAC Studios.

Fremtidens
Fremtidens markering af vikingeborgen Nonnebakken. Erik Brandt Dam Arkitekter og JAC Studios.

Forslaget giver en abstrakt repræsentation af borgen ved en markering af volden i stål og græs på Odd Fellow Logens areal samt markeringer i belægninger i de omliggende gader og i Giersing Realskoles skolegård. Desuden ønskes anlagt en model af en ringborg på arealet nord for borgen.

Verdensarvsudpegningen og formidlingen af borgen vil øge tilstrømningen af danske og udenlandske turister til Odense. For odenseanerne vil projektet skabe øget bystolthed og give indbyggerne en større forståelse for byens centrale plads i vikingetidens Danmark.

Odense har i den grad vikinge-DNA, bl.a. i sit navn, der kommer af ’Odins Vi’ – et helligt sted for hovedguden Odin, kongeborgen Nonnebakken og drabsstedet for den sidste vikingekonge, Knud d. Hellige. Udpegningen af Nonnebakken som verdensarv kan være en løftestang til et generelt fokus på Odense som vikingeby med andre, planlagte formidlingsnedslag vedr. den tidlige by.

Om Nonnebakken og de andre borge
Harald Blåtands ringborge er alle anlagt omkring 970-980’erne som et tydeligt udtryk for ambitionen om at samle det danske rige og beskytte mod udefrakommende fjender. Borgene er alle konstrueret ud fra samme geometriske principper og består ud over Nonnebakken af Aggersborg ved Løgstør, Fyrkat ved Hobro, Trelleborg ved Slagelse og Borgring ved Køge.

Nonnebakken er Odenses absolut største fortidsminde med sin ydre diameter på 180 m. Borgen har yderst haft en 9 m bred og minimum 4 m dyb voldgrav og en ca. 15 m bred og måske op til 5-6 m høj vold med træbeklædt front og bagside. I hvert verdenshjørne har der været en overdækket port. Portene har været forbundet af to såkaldte akseveje, der har opdelt borgen i fire kvadranter og i hver af disse har der været en karré af fire langhuse.

/
Rekonstruktion af vikingeborgen Fyrkat, som i form og dimensioner ligner Nonnebakken. Tegning: Holger Schmidt.

Indtil for få år siden var Nonnebakken betragtet som et stort set totaldestrueret fortidsminde. Med en fokuseret forskningsindsats de seneste år er denne opfattelse vendt på hovedet og vi ved nu, at borgen ligger velbevaret under græsplæner, fortove, veje mv. Volden omkring borgen står sine steder fortsat i en højde af mellem 1 og 1,7 m og borgfladen, hvor vikingerne har gået rundt ligger velbeskyttet, dybt under tykke jordlag. Hertil kommer flere imponerende fund. Forskningsresultaterne er det, der har givet Nonnebakken verdensarvspotentialet.

 Læs om Nonnebakken - Odenses vikingeborg

Se alle vidensartikler om Nonnebakken