en
Forfattere

Andersens perspektiv

I ”H.C. Andersens perspektiv” tager vi eleverne med ind i den dystre del af H.C. Andersens forfatterskab. Eleverne fordyber sig i ét af Andersens eventyr igennem en åben og engagerende dialog med formidleren. Her undersøger vi de forskellige perspektiver i eventyret og ser på, hvordan de relaterer sig til eleverne og nutiden. Med deres top-tunede refleksionsapparat skal eleverne efterfølgende undersøge museet og fortolke det igennem sjove og udfordrende gruppeøvelser.

Eleverne møder og prøver kræfter med Andersens litterære metoder på et højt niveau.

H.C. Andersen var meget optaget af at undersøge verden fra andre perspektiver end sit eget. I sine eventyr har han beskrevet verden set igennem øjnene på blandt andet børn, gamle, en vintergæk, en sommerfugl, ugedagene og magiske væsener. Men også i de enkelte eventyr hører man ofte historien fra flere perspektiver, uden at Andersen nødvendigvis kommenterer på, hvilket han mener er det rigtige. Og det er dette perspektiverende og reflekterende blik, vi deler med eleverne i ”Andersens perspektiv”.

Allerede fra undervisningsforløbets begyndelse skaber formidleren et inddragende og filosoferende rum igennem sjove og tryghedsskabende øvelser, der også vækker elevernes opmærksomhed og nysgerrighed.

Eleverne får fortalt et af Andersens mere ukendte, og ganske dystre, eventyr. Undervejs og bagefter stiller formidleren åbne filosofiske spørgsmål til eventyret, der engagerer eleverne i fortællingen og dens potentiale. Eleverne kommer på arbejde, når de skal identificere sig med flere af eventyrets karakterer og perspektivere til nutidens syn på begreber som ”forfængelighed”, ”grådighed” og ”hvad andre tænker”.  Formidleren faciliterer dialogen således, at det er børnenes tolkninger af eventyret og deres indbyrdes dialog, der er det centrale.

Efter den filosofiske session skal eleverne besøge museets eventyrdel. De får en fortolkningsopgave med ud i museet, og når de vender tilbage, venter der nye øvelser. Endnu en gang skal eleverne arbejde perspektiverende og filosofisk, men denne gang med et kropsligt udgangspunkt. Formidleren faciliterer sjove, inddragende og udfordrende øvelser, der sætter tankerne og dialogen i gang.

Til undervisningsforløbet hører også et opgavesæt, der kan benyttet i klassen efter besøget. Undervisningsforløbet kan dog sagtens stå alene.

Emner i forløbet

Forløbet underbygger at eleverne:

 • reflekterer over H.C. Andersens arbejde med perspektivering i sine eventyr
 • arbejder med samme form for perspektivering, som H.C. Andersen gør i sine eventyr
 • forholder sig kritisk og analyserende til valg og fravalg i museumsformidling

Dansk

 • Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.
 • Eleven kan undersøge teksters flertydighed.
 • Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger

Drama

 • Elven kan bruge kroppen som udtryk
 • Eleven har viden om konflikt, kontrast, rytme og metaforer
 • Eleven kan iscenesætte et fælles produkt.
Dogmer for Læringsuniverset i H.C. Andersens Hus

Alle undervisningsforløb i H.C. Andersens Hus skal:

 • Have rod i Andersens liv, værker og tænkning
 • Benytte museets autentisitet.
 • Være samskabende
 • Opfylde relevante fagformål og læringsplanstemaer

Læs mere om vores Læringsprofil her

Entré til museet

Prisen for undervisningsforløbet dækker det specifikke undervisningsforløb, herunder formidler og materialer.

Entréen til museet er gratis for børn og voksne, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.*

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

 • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
 • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
 • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
 • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg. Lærere og undervisere skal medbringe dokumentation i forbindelse med forberedelse. Dokumentation kan være en udfyldt EAN-blanket eller en rekvisition fra skolens kontor.
 • Hjemmeundervisere, der ønsker at besøge museet, skal fremvise dokumentation. Dette kan være et skriv fra kommunen, hvor det bekræftes, at man hjemmeunderviser, eller et medlemsbevis fra foreningen ”Fri Læring”. Der gives gratis adgang til én hjemmeunderviser pr. barn.

*Der gives ikke gratis entre i weekender og skoleferier.